Adviescommissies

VSBfonds laat zich voor het Beurzenprogramma adviseren door twee aparte Adviescommissies voor het HBO en het WO. De adviescommissies hebben gesprekken met een aantal bursalen om zo te kunnen adviseren over verbeteringen over het Beurzenprogramma.

Taken adviescommissies

  • Toetsing van het verloop van het programma in de praktijk (procedure, promotie en selectie).
  • Advisering aan VSBfonds over de bestaansreden van het programma, aanbevelingen ter verbetering of wijziging

De adviescommissies toetsen uiteraard niet of de bursalen in aanmerking komen voor een beurs. De bursalen die uitgenodigd worden weten al dat zij een studiebeurs ontvangen. Ze vormen een zo breed mogelijke selectie, verdeeld over de verschillende instellingen, bestemmingslanden, studierichtingen etc.

Aanbevelingen Adviescommissie HBO

3 juni 2020

- Hogescholen zouden via hoge stafleden de VSBfonds Beurs beter kunnen promoten binnen de eigen instelling, onder de eigen medewerkers

- Veel HBO-studenten weten net van het bestaan van de VSBfonds Beurs. Besteed meer aandacht aan de promotie en ga op zoek naar de juiste kanalen voor studenten. Zet de alumni-bursalen in voor de promotie & voorlichting.

- Bij een aantal instellingen zijn de contactpersonen (International Office) erg moeilijk bereikbaar

Aanbevelingen Adviescommissie WO

27 mei 2020

- VSBfonds: Communiceer nòg duidelijker naar contactpersonen en selectiecommissies dat we voor deze beurs de kandidaten niet langs een meetlat leggen, maar juist naar ieders persoonlijke omstandigheden en drijfveren kijken.

- Communiceer duidelijker dat er voor studenten met een functiebeperking extra beursgeld beschikbaar is.

- VSBfonds: Communiceer duidelijker dat studenten beurzen mogen 'stapelen' als daar financiële urgentie voor is.

Samenstelling Adviescommissies in 2018 

Adviescommissie WO

 

Naam

Functie

De heer prof. mr. dr. J.W. Winter Voorzitter CvB Vrije Universiteit Amsterdam
Mevrouw Prof. B.M. Jansma - Schmitt                                Hoogleraar Cognitieve Neuroscience                          Universiteit Maastricht 
Mevrouw Prof. mr. A.Th. Ottow Vicevoorzitter CvB Universiteit Utrecht
Mevrouw Drs. W.L.M. de Koning-Martens Vicevoorzitter CvB Radboud Universiteit

 

Adviescommissie HBO

 

Naam

Functie

De heer drs. H. de Deugd Lid CvB Hogeschool Inholland
De heer drs. R.R. Rawal Lid CvB De Haagse Hogeschool
Mevrouw ir. F.M. Praasterink Lector Future Food Systems HAS 
De heer prof. mr. H.M. de Jong Voorzitter CvB Hogeschool van Amsterdam
De heer Dr. L. Verburgh Voorzitter CvB Zuyd Hogeschool