Adviescommissies

VSBfonds laat zich voor het Beurzenprogramma adviseren door twee aparte Adviescommissies voor het HBO en het WO. De adviescommissies hebben gesprekken met een aantal bursalen om zo te kunnen adviseren over verbeteringen over het Beurzenprogramma.

Taken adviescommissies

  • Toetsing van het verloop van het programma in de praktijk (procedure, promotie en selectie).
  • Advisering aan VSBfonds over de bestaansreden van het programma, aanbevelingen ter verbetering of wijziging

De adviescommissies toetsen uiteraard niet of de bursalen in aanmerking komen voor een beurs. De bursalen die uitgenodigd worden weten al dat zij een studiebeurs ontvangen. Ze vormen een zo breed mogelijke selectie, verdeeld over de verschillende instellingen, bestemmingslanden, studierichtingen etc.

Aanbevelingen Adviescommissie WO 

Gedaan op 2 juni 2017.

  • Promotie: door middel van (verbeterde) webpagina's, studieverenigingen, docenten en studieloopbaanbegeleiders de bekendheid van de VSBfonds Beurzen vergroten.
  • Met betrekking tot de motivatiebrieven mag het verschil tussen studieplan en maatschappelijke betrokkenheid scherper geformuleerd worden. Voor veel studenten is het lastig het onderscheid te maken. 
  • Feedback: alle kandidaten (zowel voorgedragen, reservekandidaten als afgewezen kandidaten) dienen feedback te krijgen over de uitkomst. Hiervoor zou ook in het verslagformulier een vraag moeten worden opgenomen.
  • Andere beurzen: formulering over het aanvragen van andere beurzen aanpassen op het aanvraagformulier. Hiermee moet duidelijk worden dat de vraag geen negatief effect heeft op de beursaanvraag maar onderdeel is van het opstellen van een sluitende begroting.

Aanbevelingen Adviescommissie HBO

Gedaan op 31 mei 2017.

Er was een significante daling van het aantal aanvragen. Daarom adviseert de adviescommissie dit keer vooral aan de instellingen zelf:  

  • Stimuleer de doorstroom naar een (buitenlandse) masteropleiding.
  • Besteed meer aandacht aan het integreren van maatschappelijke betrokkenheid in de curricula.

Samenstelling Adviescommissies in 2017 

Adviescommissie WO

Naam

Functie

De heer prof. mr. dr. J.W. Winter Voorzitter CvB Vrije Universiteit Amsterdam
De heer prof. dr. E. Sterken Rector Magnificus Rijksuniversiteit Groningen
De heer mr. J.W. Rienks Domeinleider Internationaal VSNU
De heer dr. A.P. van Veen  Hoogleraar Economie Universiteit Maastricht 

 

Adviescommissie HBO

Naam

Functie

Mevrouw drs. B.M. Kievits Lid CvB Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 
De heer dr. ir. A.A.J.M. Franken Lid CvB Hogeschool Utrecht
Mevrouw dr. A. Luijten-Lub Directeur Stafbureau Onderwijs en Onderzoek Hanzehogeschool Groningen
De heer drs. H. de Deugd Lid CvB Hogeschool Inholland
Mevrouw ir. F.M. Praasterink Lector Duurzame Wereldvoedselvoorzieining HAS