Bescherming persoonsgegevens

Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (per 25 mei 2018) worden organisaties verder verplicht tot bescherming van persoonsgegevens.

Nuffic en VSBfonds zijn verplicht om privacygevoelige persoonsgegevens te verwijderen die niet langer een doel hebben.

Nuffic verwijdert dossiers van bursalen bij wie:

  • De beursaanvraag niet heeft geleid tot een contract en de bezwaartermijn van 8 weken na datum afwijzingsbesluit is verlopen.
  • De beursperiode is afgelopen (door vaststelling of stopzetting) en de bewaartermijn van 10 jaar na afsluiting dossier is verlopen.
  • Een eventueel bezwaar is afgehandeld en de bewaartermijn van 1 jaar na datum bezwaarschrift is verlopen (tenzij kandidaat in beroep gaat, dan 1 jaar na datum beroepschrift).

VSBfonds verwijdert jaarlijks:

  • alle data (aanvragen) in de digitale aanvraagmodule; in jullie dashboards zie je de oude aanvragen dan ook niet meer.

De aanvragen van kandidaten die geleid hebben tot toekenning van de VSBfonds Beurs worden door Nuffic bewaard volgens bovenstaande bewaartermijn van 10 jaar.

Meer informatie? 

Bekijk de officiële website van de Autoriteit Persoonsgegevens.