Lichting 2018

Voor het Beurzenprogramma 2018 zijn weer 165 beurzen beschikbaar. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen. Op deze pagina vind je nieuwtjes. 

Online aanvragen

Het online aanvraagformulier staat sinds begin september weer 'open'. Op basis van jullie feedback is een aantal (minimale) wijzigingen doorgevoerd:

 • Kandidaten schrijven in plaats van 2 motivatiebrieven nu nog maar 1 motivatiebrief. Daarin moet ingegaan worden op alle door VSBfonds belangrijk geachte punten:  
  • Beschrijf waarom jij het belangrijk vindt een bijdrage aan de Nederlandse maatschappij te leveren. 
  • Hoe sluit het plan aan op je Nederlandse vooropleiding? Is er sprake van een verbreding of verdieping van je huidige studie en leg uit waarom?
  • Waarom heb je voor de studie of het onderzoek gekozen? Waarom wil je naar het buitenland en specifiek naar die universiteit?
  • Hoe past de buitenlandse vervolgopleiding bij je toekomstplannen? Wat wil je op termijn teruggeven aan de Nederlandse samenleving? 
 • Er zijn posten toegevoegd aan het begrotingsformat, zoals een post 'zorgtoeslag'.

 • In het formulier is inzichtelijker gemaakt hoe een kandidaat meerdere studieplannen kan toevoegen.

Update eigen websites

 • Kandidaten schrijven 1 motivatiebrief. Staat op jullie eigen website nog dat het er 2 moeten zijn? Graag aanpassen.
 • Kloppen de jaartallen en de gegevens van de contactpersoon op jullie eigen website nog?
 • Willen jullie de schrijfwijze controleren? Het is VSBfonds en VSBfonds Beurzen. VSBfonds is aan elkaar geschreven met een kleine f (en graag zonder lidwoord ervoor). Dus niet 'de VSB', 'het VSB Fonds', 'de VSB Beurs' of andere varianten.

Deadline

De deadline voor de aanvragen is 1 maart: Om middernacht sluit de inschrijving. 
Tip: hou bij je planning rekening met de voorjaarsvakantie. Voor de regio’s Midden en Noord valt 1 maart midden in de voorjaarsvakantie.

Nieuwe contactpersoon

De inloggegevens van jullie instelling zijn gekoppeld aan het persoonlijk e-mailadres van de contactpersoon. Is er een nieuwe contactpersoon? Geef dat zo spoedig mogelijk door. 

Vragen over inloggegevens? 
Neem contact op met VSBfonds, Annemarijn Boelen of Steffen de Wolff, bel 030 230 33 03 of mail naar info@vsbfonds.nl.

Meer info 

Voor alle vragen over het VSBfonds programma kun je contact opnemen met Jeannette Ginter en Inge Schouten van Nuffic. 

Contact