Lichting 2019

Voor het Beurzenprogramma 2019 zijn weer 165 beurzen beschikbaar. Er zijn een paar inhoudelijke wijzigingen. Op deze pagina vind je alle aanpassingen en vernieuwingen. 

Wijzigingen 2019

 1. Voorwaarden: De voorwaarde met betrekking tot de leeftijdsgrens (kandidaat niet ouder dan 29 jaar) is afgeschaft. Aangezien er ook voorwaarden zijn die er voor zorgen dat die kandidaat min of meer in aansluiting op het afstuderen (tussen 1 maart 2018 - 31 december 2019) naar het buitenland gaat (na 1 juli 2019) is deze leeftijdsgrens niet erg functioneel.
 2. Aanvullende documenten instellingen: Op (herhaaldelijk) advies van de Adviescommissies is dit jaar besloten de aanvraagprocedure uniform te maken. De mogelijkheid voor instellingen om apart documenten op te vragen is hiermee afgeschaft. Wel vragen we voortaan standaard een cijferlijst op. Het opvragen van overige aanvullende documenten (bijvoorbeeld referentiebrieven) binnen de standaard aanvraagprocedure is niet meer mogelijk. Let op!: De cijferlijst is niet bedoeld als middel om primair te selecteren op cijfers! Dit staat ook nadrukkelijk vermeld in het aanvraagformulier en in de voorwaarden. De cijferlijst dient wel om de studievoortgang van de kandidaat te kunnen beoordelen en geeft een beeld van bepaalde kwaliteiten, talenten van de kandidaat.
 3. Kopie paspoort afgeschaft: Bijkomend voordeel van bovenste twee maatregelen is dat wij het opvragen van het kopie paspoort hebben afgeschaft. Leeftijdscontrole is niet langer van belang. En via de koppeling van de cijferlijst met de studentenadministratie kunnen jullie controleren dat de kandidaat ook is wie hij/zij zegt te zijn.
 4. Via de eigen studentenadministratie kan je als contactpersoon informeren of de kandidaat de Nederlandse nationaliteit bezit.
 5. Selectiecommissie: We vragen met nadruk meer aandacht voor diversiteit en inclusiviteit in het selectieproces. Leden van de selectiecommissie mogen om die reden voortaan niet meer met emeritaat of pensioen zijn. En wij verzoeken de instellingen om één alumnus die tevens oud-bursaal is op te nemen in de selectiecommissie. Voor meer informatie, kijk hier.
 6. Aanvraagformulier: Het aanvraagformulier staat sinds begin september weer 'open'. Behalve bovenstaande wijzigingen zijn er slechts op enkele punten kleine aanpassingen gedaan in de formulering. Voor de goede orde; zolang een kandidaat géén aanvraag daadwerkelijk heeft ingediend is het vanuit de bescherming van persoonsgegevens niet mogelijk om inzage te verstrekken over wie en of iemand 'bezig' is met een aanvraag. Wij kunnen jullie wel altijd informeren over het aantal studenten van jouw instelling dat bezig is met een aanvraag.

Update eigen websites

 • Er is een infographic met een tijdpad beschikbaar voor online middelen.
 • Wijziging voorwaarden: De leeftijdseis is vervallen. Let goed op dat dit ook in jullie eigen informatievoorziening wordt aangepast!?
 • Andere belangrijke wijziging: De mogelijkheid om zelf als instellingen aanvullende documenten op te vragen is er niet meer! Zorg ajb dat jullie eigen website op dit punt wordt aangepast?!
 • Kandidaten schrijven 1 motivatiebrief. Staat op jullie eigen website nog dat het er 2 moeten zijn? Graag aanpassen.
 • Kloppen de jaartallen en de gegevens van de contactpersoon op jullie eigen website nog?
 • Willen jullie de schrijfwijze controleren? Het is VSBfonds en VSBfonds Beurzen. VSBfonds is aan elkaar geschreven met een kleine f (en graag zonder lidwoord ervoor). Dus niet 'de VSB', 'het VSB Fonds', 'de VSB Beurs' of andere varianten. Het staat nog steeds verkeerd op vele websites!

Deadline

De deadline voor de aanvragen is 1 maart: Om middernacht sluit de inschrijving. 
Tip: hou bij je planning rekening met de voorjaarsvakantie. Voor de regio’s Midden en Zuid valt 1 maart midden in de voorjaarsvakantie!

Nieuwe contactpersoon

De inloggegevens van jullie instelling zijn gekoppeld aan het persoonlijk e-mailadres van de contactpersoon. Is er een nieuwe contactpersoon? Geef dat zo spoedig mogelijk door. 

Vragen over inloggegevens? 
Neem contact op met Annemarijn Boelen van VSBfonds; bel 030 230 33 37 of mail naar aboelen@vsbfonds.nl.

Meer info 

Voor alle vragen over het VSBfonds programma kun je contact opnemen met Jeannette Ginter en Inge Schouten van Nuffic. 

Contact