Lichting 2021

Voor het Beurzenprogramma 2021 zijn weer 165 beurzen beschikbaar. Er zijn dit jaar nauwelijks wijzigingen.

Wijzigingen 2021

Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen in het programma. Het enige wat we alleen voor dit jaar hebben veranderd is de Nederlandse afstudeerperiode. Studenten die vorig jaar in verband met corona hun buitenlandplannen misschien niet hebben kunnen uitvoeren krijgen dit jaar ook de kans om een VSBfonds Beurs aan te vragen. De geldende Nederlandse afstudeerperiode voor de ronde 2021 is dus: 1 maart 2019 - 31 december 2021.

Verder nog even de belangrijkste wijzigingen van de afgelopen paar jaar:

 1. Voorwaarden: De voorwaarde met betrekking tot de leeftijdsgrens (kandidaat niet ouder dan 29 jaar) is afgeschaft. 
 2. Aanvullende documenten instellingen: Op (herhaaldelijk) advies van de Adviescommissies is besloten de aanvraagprocedure uniform te maken. De mogelijkheid voor instellingen om apart documenten op te vragen is afgeschaft. Wel vragen we voortaan standaard een cijferlijst op. Let op!: De cijferlijst is niet bedoeld als middel om primair te selecteren op cijfers! Dit staat ook nadrukkelijk vermeld in het aanvraagformulier en in de voorwaarden. De cijferlijst dient wel om de studievoortgang van de kandidaat te kunnen beoordelen en geeft een beeld van bepaalde kwaliteiten, talenten van de kandidaat.
 3. Kopie paspoort afgeschaft:  Aan jullie om voortaan via de koppeling van de cijferlijst met de studentenadministratie te controleren dat de kandidaat ook is wie hij/zij zegt te zijn.
 4. Via de eigen studentenadministratie kan je als contactpersoon informeren of de kandidaat de Nederlandse nationaliteit bezit.
 5. Selectiecommissie: We vragen met nadruk nog steeds aandacht voor diversiteit en inclusiviteit in het selectieproces. Zorg voor een diverse commissie. Leden van de selectiecommissie mogen niet meer met emeritaat of pensioen zijn. En wij verzoeken de instellingen met klem om één alumnus die tevens oud-bursaal is op te nemen in de selectiecommissie. Voor meer informatie, kijk hier.

Update eigen websites

 • Er staat weer een nieuw tijdpad online.
 • Wijziging voorwaarden: De leeftijdseis is vervallen. Let goed op dat dit ook in jullie eigen informatievoorziening wordt aangepast!?
 • Andere belangrijke wijziging: De mogelijkheid om zelf als instellingen aanvullende documenten op te vragen is er niet meer! Zorg ajb dat jullie eigen website op dit punt wordt aangepast?!
 • Kandidaten schrijven 1 motivatiebrief. Staat op jullie eigen website nog dat het er 2 moeten zijn? Graag aanpassen.
 • Kloppen de jaartallen en de gegevens van de contactpersoon op jullie eigen website nog?
 • Willen jullie de schrijfwijze controleren? Het is VSBfonds en VSBfonds Beurzen. VSBfonds is aan elkaar geschreven met een kleine f (en graag zonder lidwoord ervoor). Dus niet 'de VSB', 'het VSB Fonds', 'de VSB Beurs' of andere varianten. Het staat nog steeds wel eens verkeerd op websites!

Tijdpad

 

Nieuwe contactpersoon

De inloggegevens van jullie instelling zijn gekoppeld aan het persoonlijk e-mailadres van de contactpersoon. Is er een nieuwe contactpersoon? Geef dat zo spoedig mogelijk door. 

Vragen over inloggegevens? 
Neem contact op met Annemarijn Boelen van VSBfonds; bel 030 230 33 37 of mail naar aboelen@vsbfonds.nl.

Deadline

De deadline voor de aanvragen is 1 maart: Om middernacht sluit de inschrijving. 
Tip: Houd bij je planning rekening met de voorjaarsvakantie. Voor de regio’s Noord en Midden valt 1 maart direct op de maandag na de voorjaarsvakantie!

Meer info 

Voor alle vragen over het VSBfonds programma kun je contact opnemen met Jeannette Ginter en Inge Schouten van Nuffic. 

Contact