Selectie 2022

Voor de ronde 2022 zijn een aantal aanpassingen in de selectieprocedure op de instellingen doorgevoerd. Aanleiding was de uitgebreide feedback die we van jullie hebben ontvangen na de laatste selectieronde. De verbeteringen hebben als doel om de kwaliteit van het programma te behouden en tegelijkertijd voor jullie tijdwinst en efficiency te bereiken. 

Dit zijn de verbeteringen die we direct hebben doorgevoerd:

1. Het strenge verbod op selectiecommissieleden die met emeritaat of pensioen zijn, gaan we terugdraaien. In de selectiecommissie mag voortaan maximaal 1 selectiecommissielid dat met emeritaat of pensioen is zitting hebben.
2. VSBfonds zal voor jullie opnieuw actief gaan werven voor selectiecommissieleden onder de alumni, bursalen.
3. Indien er een schriftelijke voorselectie gevoerd moet worden is het niet noodzakelijk dat de voltallige selectiecommissie daarbij betrokken is. Het is voldoende als daar minimaal 2 personen (contactpersoon + 1 commissielid, of 2 commissieleden) bij betrokken zijn.
4. In 2022 gaan we bij wijze van pilot toestaan dat selectiegesprekken online gevoerd mogen worden. Iedereen is daar inmiddels vertrouwd mee. Het blijft wat VSBfonds betreft altijd de voorkeur houden om mensen in levende lijve te spreken over zoiets persoonlijks als de aanvraag van een VSBfonds Beurs. Maar indien gewenst mogen de gesprekken ook online gevoerd worden. Wij zouden wel nadrukkelijk willen adviseren dat indien studenten daar prijs op stellen, zij altijd een persoonlijk live selectiegesprek kunnen aanvragen.
We gaan dit na de ronde 2022 direct uitgebreid evalueren, zowel bij de contactpersonen, maar zeker ook bij de studenten.
5. Het selectieverslagformulier zal dit jaar een grondige herziening ondergaan. We gaan kijken naar welke informatie we écht nodig hebben. En we gaan zorgen dat het makkelijker werkt en jullie minder tijd zal kosten.

Voor de ronde 2023 gaan we streven naar een langere selectieperiode dan de 5 weken die er nu voor staan.