Quotum 2018 

Ieder jaar worden in oktober de beschikbare VSBfonds Beurzen verdeeld over de universiteiten en hogescholen waarmee VSBfonds samenwerkt.

Overzicht verdeling VSBfonds Beurzen 2018

 

WO

Quotum 2018

Reserve

Erasmus Universiteit Rotterdam 7 2
Radboud Universiteit Nijmegen 6 2
Rijksuniversiteit Groningen 8 2
Technische Universiteit Delft 2 1
Technische Universiteit Eindhoven 1 1
Tilburg University 4 1
Universiteit Leiden 10 2
Universiteit Maastricht 4 1
Universiteit Twente 2 1
Universiteit Utrecht 12 2
Universiteit van Amsterdam 13 2
Vrije Universiteit van Amsterdam 8 2

Totaal WO

77

19

 

HBO

Quotum 2018

Reserve

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 3 1
ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten 2 1
Avans Hogescholen 2 1
Christelijke Hogeschool Ede 1
Codarts, Hogeschool voor de Kunsten  1
De Haagse Hogeschool 5
Fontys Hogescholen 8
Gerrit Rietveld Academie 1 1
Hanzehogeschool Groningen 6 2
HAS Hogeschool 1 1
Hogeschool Rotterdam 6 2
Hogeschool van Amsterdam  9 2
Hogeschool Arnhem en Nijmegen 5 1
Hogeschool der Kunsten Den Haag 1 1
Hogeschool Inholland 6 2
Hogeschool Leiden 2 1
Hogeschool Utrecht 8 2
Hogeschool van Hall Larenstein 2 1
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 2 1
Hogeschool Windesheim 4 1
HZ University of Applied Sciences 1 1
NHL Hogeschool 1 1
NHTV Breda 2 1
Saxion 2 1
Stenden Hogeschool 1 1
Zuyd Hogeschool 4 1

Totaal HBO

88

31

 

Totaal overzicht verdeling 2018

     

Totaal HBO & WO

 

165

50