Selectiecommissies

VSBfonds vindt het belangrijk dat de selectiecommissies evenwichtig en gevarieerd worden samengesteld. Voor de nieuwe ronde 2022 geldt steeds meer dat wij onderstaande zaken van grote waarde vinden.

In maart vinden de selectiegesprekken op jullie instellingen plaats. Voor de studenten die een aanvraag hebben ingediend is zo'n gesprek vaak spannend.

Wij vinden het belangrijk dat iedere student zich gehoord en serieus genomen voelt. Dat er ruimte is voor de persoonlijke situatie van een student. De bedoeling van het gesprek is in informele sfeer te praten over de aanvraag van de kandidaat. Belangrijk is dat de student zich op zijn of haar gemak voelt zodat de vragen van de commissie zo goed mogelijk beantwoord kunnen worden. Daarbij is ook de samenstelling van de selectiecommissie van belang. Let daarom bij het samenstellen van de commissie naast inhoudelijke kennis en expertise, op een gevarieerde samenstelling:

  • van jong tot oud(er)
  • een evenwichtige man/vrouw verdeling
  • en leden met een westerse en niet-westerse achtergrond.

Wij begrijpen dat het soms lastig is commissieleden te vinden die zich beschikbaar kunnen stellen voor de selectiegesprekken en de voorbereiding daarop. Tegelijkertijd weten we dat er veel leden zijn die al jarenlang met veel plezier en toewijding de gesprekken voeren. Daarentegen is VSBfonds van mening dat het goed is om regelmatig wisselingen te laten plaatsvinden: voor een gevarieerde en enthousiaste commissie met een open blik.

Om bovenstaande daadwerkelijk te realiseren neemt VSBfonds twee adviezen over van de Adviescommissies:

    1. VSBfonds adviseert met klem om in de selectiecommissie één alumnus die tevens oud-bursaal is op te nemen! VSBfonds kan eventueel ondersteuning bieden bij het vinden van deze alumnus. Contactpersonen beschikken zelf over contactgegevens van alumni die na het voltooien van de buitenlandse studie of onderzoek zijn teruggekeerd naar Nederland doordat zij regelmatig de eindverslagen van deze bursalen ontvangen.
    2. Leden van de selectiecommissie mogen niet met emeritaat of met pensioen zijn.

CONTACT