Selectiecommissies

VSBfonds vind het belangrijk dat de selectiecommissies evenwichtig en gevarieerd worden samengesteld.

In maart vinden de selectiegesprekken op jullie instellingen plaats. Voor de studenten die een aanvraag hebben ingediend is zo'n gesprek vaak spannend.

De bedoeling van het gesprek is in informele sfeer te praten over de aanvraag van de kandidaat. Belangrijk is dat de student zich op zijn of haar gemak voelt zodat de vragen van de commissie zo goed mogelijk beantwoord kunnen worden. Daarbij is ook de samenstelling van de selectiecommissie van belang. Let daarom bij het samenstellen van de commissie naast inhoudelijke kennis en expertise, op een gevarieerde samenstelling:

  • van jong tot oud(er)
  • een evenwichtige man/vrouw verdeling
  • en leden met een westerse en niet-westerse achtergrond.

Wij begrijpen dat het soms lastig is commissieleden te vinden die zich beschikbaar kunnen stellen voor de selectiegesprekken en de voorbereiding daarop. Tegelijkertijd weten we dat er veel leden zijn die al jarenlang met veel plezier en toewijding de gesprekken voeren. Daarentegen is VSBfonds van mening dat het goed is om regelmatig wisselingen te laten plaatsvinden: voor een gevarieerde en enthousiaste commissie met een open blik.

Contact