Skype-regeling

De persoonlijke gesprekken in de mondelinge fase zijn een zeer belangrijk onderdeel van de selectieprocedure. De kandidaat is daarom verplicht om persoonlijk voor de selectiecommissie te verschijnen. In sommige gevallen en onder strikte voorwaarden is het mogelijk hiervan af te wijken en mag de kandidaat 'aanwezig zijn' via videoconference. Dit noemen wij de 'Skype-regeling'.

Onder videoconference (via Skype of een ander medium) verstaan wij een gesprek dat over afstand wordt gevoerd met beeld én geluid.

Voorwaarden

  • Kandidaat en instelling doen er in eerste instantie alles aan om een mondeling interview waarbij de kandidaat fysiek aanwezig is te organiseren. Duidelijk moet kunnen worden gemaakt dat andere mogelijkheden zijn verkend, maar dat er geen andere optie is.
  • Kandidaten moeten overtuigend kunnen aantonen een goede reden (geen vakantie!) te hebben om niet in de voor de selectiegesprekken vastgestelde periode persoonlijk te verschijnen.
  • De kandidaat bevindt zich buiten Nederland.
  • Ook een gesprek met behulp van videoconferencing moet plaatsvinden met de voltallige selectiecommissie (3 leden, waarvan minimaal 2 inhoudelijke).
  • De instelling vermeldt reden en gang van zaken tijdens het interview in het verslagformulier.
  • Indien de videoconference om technische redenen niet (goed) geslaagd is, is het interview niet geldig. Dit risico is voor de kandidaat en moet vooraf duidelijk worden gecommuniceerd  aan de kandidaat. Voortzetting van een mislukte videoconference per telefoon is niet toegestaan.

Toestemming vragen voor het houden van selectiegesprekken via videoconference is niet (meer) nodig. Als instelling bent u wel verantwoordelijk dat bovenstaande voorwaarden worden nageleefd, anders kan de voordracht voor de betreffende kandidaat alsnog worden afgewezen. Neem bij twijfel van tevoren contact op met Nuffic.

Let op: Telefonische interviews zijn niet mogelijk.