Donatiebeleid 2014 in cijfers

Gedoneerd aan projecten (excl.Beurzen, incl.fonds op naam)
  2014 2013 2012
In miljoen euro's € 28,1 € 28,0 € 26,8
Aantal projecten 1.327 1.348 1.285

 

Aantal ontvangen aanvragen (excl. Beurzen)
Aandachtsgebieden 2014 2013 2012
Kunst & Cultuur 2.148 2.154 2.046
Mens & Maatschappij 1.056 1.121 1.048
Totaal 3.204 3.275 3.094
Percentage gehonoreerd 41% 41% 42%

 

Besteding donaties over aandachtsgebieden VSBfonds (excl.Beurzen, incl.fonds op naam)
Jaartallen 2014 2013 2012
Aandachtsgebieden miljoen euro projecten miljoen euro projecten miljoen euro projecten
Kunst & Cultuur €18,3 - 65% 898 - 68% €17,3 - 62% 910 - 68% €16,7 - 62% 894 - 70%
Mens & Maatschappij €9,8 - 35% 429 - 32% €10,7 - 38% 438 - 32% €10,1 - 38% 391 - 30%
Totaal €28,1 1.327 €28,0 1.348 €26,8 1.285

 

Onderwerpen binnen Mens & Maatschappij (incl. fonds op naam)
Donaties
Mens & Maatschappij
miljoen euro € 9,8 miljoen gedoneerd
Arbeid € 2,1 Voorkomen schooluitval, beroeps oriëntatie, vrijwillige inzet, zinvolle dagbesteding e.d.
Kwaliteit van leven € 3,4 Lotgenotencontacten, doorbreken isolement, empowerment, belangenbehartiging e.d.
Ontmoetingen leefwereld € 4,3 Maatjesprojecten, verenigingsleven, sociale vaardigheden, vooroordelen en discriminatie e.d.
Onderwerpen binnen Kunst & Cultuur
Donaties
Kunst & Cultuur
miljoen euro € 18,3 miljoen gedoneerd
Kunsten € 11,4 Festivals, (jeugd)voorstellingen, amateurkunst, educatieve trajecten, cross-overs, community art e.d.
Erfgoed € 6,9 Tentoonstellingen en presentaties, ontsluiting cultureel erfgoed, aankopen, publieksbegeleiding, (her)inrichtingen, restauratie mobile erfgoed e.d.

 

Donatiebedrag per project (excl. Beurzen, incl. fonds op naam)
Omvang donatie Aantal projecten
Kunst & Cultuur
Aantal projecten
Mens & Maatschappij
Totaal
€ 0 - € 5.000 449 111 560 - 42%
€ 5.001 - € 10.000 118 72 190 - 14%
€ 10.001 - € 20.000 114 103 217 - 16%
€ 20.001 - € 30.000 67 59 126 - 10%
€ 30.001 - € 50.000 71 46 117 - 9%
€ 50.001 - € 100.000 59 26 85 - 7%
€ 100.001 - € 250.000 17 12 29 - 2%
€ 250.001 - € 500.000 2 0 2 - 0%
€ 500.000 + 1 0 1 - 0%
  898 429 1.327 - 100%

Kleinste donatie € 250, grootste donatie € 1.000.000, gemiddelde donatie € 20.993.

 

Geografische spreiding van donaties VSBfonds over Nederland in 2014 (excl. Beurzen, incl. fonds op naam)
Provincie Aantal donaties Bedrag x € 1.000
Groningen 56 4% 609 2%
Drenthe 28 2% 382 1%
Friesland 38 3% 650 2%
Flevoland 17 1% 165 1%
Noord Holland 212 16% 3.129 11%
Zuid Holland 184 14% 3.065 11%
Utrecht 121 9% 1.547 6%
Gelderland 116 9% 2.055 7%
Overijssel 73 6% 967 4%
Limburg 57 4% 643 2%
Zeeland 17 1% 428 2%
Noord Brabant 104 8% 1.242 4%
Landelijk 304 23% 13.194 47%
Totaal 1.327 100% 28.076 100%
Sluiten