VSB fonds, iedereen doet mee

VSBfonds, nieuws

  • Verhalenproject verkent talenten kansarme Rotterdammer

    Kwetsbare mensen in de maatschappelijke opvang hebben vaak te maken met schaamte, nutteloosheid en sociaal isolement.

  • Een ondergrondse ontdekking

    Stichting Domplein ontving in 2012 een bijdrage voor een uniek archeologisch restauratie- en ontsluitingsproject: DOMunder. 

  • VSBfonds beloont elf bijzondere amateurkunstprojecten in Gelderland

    Deze week ontvangen elf bijzondere amateurkunstprojecten in Gelderland een donatie van VSBfonds. Het geld gaat naar projecten van kunstbeoefenaars die niet georganiseerd zijn in een stichting of vereniging. Zij deden allen een aanvraag voor het programma Maak het in Gelderland dat Cultuurmij Oost samen met VSBfonds ontwikkelde.

Stel je eens voor...

een samenleving waaraan iedereen meedoet, waar mensen elkaar ontmoeten en begrijpen, elkaar inspireren, zich ontwikkelen en een bijdrage leveren.

Zo'n samenleving begint met mensen met een plan, een idee of een ideaal. Met mensen die denken en vervolgens doen. VSBfonds steunt deze mensen, niet alleen met geld, maar ook met kennis, ervaring en een professioneel netwerk.

Stel je eens voor wat we samen voor elkaar kunnen krijgen....

Agenda

Projecten

Sluiten