Kunst & Cultuur

Anders kijken, anders denken

Kunst en cultuur zijn een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Ze stimuleren ons anders te kijken en anders te denken, om zo nieuwe betekenissen te ontdekken. Kunst en cultuur verruimen ons denken over alledaagse dingen, maar ook over grote thema's zoals de medemens of het leven. Daarom vinden wij het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kennismaken met, meedoen aan en genieten van kunst en cultuur. 

Hoe geef je betekenis aan je leven? Hoe duid je je verleden en toekomst? Hoe bepaal je je plek in je omgeving? Het zijn vragen waar ieder mens - bewust of onbewust - mee rondloopt. Door de creativiteit en verbeeldingskracht van mensen aan te spreken, geven kunst en cultuur antwoorden op deze vragen.

VSBfonds is geïnteresseerd in initiatieven waardoor meer mensen deelnemen aan kunst en cultuur. We steunen projecten die zich richten op het bereiken van een groter of ander publiek. Daarnaast zien we ook de waarde van projecten die zich richten op de verdieping van cultuurdeelname, waardoor mensen kunst en cultuur intenser beleven. Vergroting en intensivering dus. Deze doelstellingen liggen in elkaars verlengde. Voor veel aanvragen geldt dan ook dat ze aan beide doelstellingen moeten voldoen. 

Kwaliteit, diversiteit en spreiding

Belangrijke uitgangspunten van ons donatiebeleid zijn kwaliteit,diversiteit en spreiding van het aanbod. Kwaliteit beoordelen we op verschillende manieren. Zo kijken we onder meer naar vakmanschap en zeggingskracht bij kunstprojecten en naar cultuurhistorische waarde bij erfgoedprojecten. We hebben voorkeur voor projecten die over grenzen heen kijken; die intercultureel, multidisciplinair en sectoroverschrijdend zijn. De kwaliteit van een project wordt verder mede bepaald door het cultureel ondernemerschap van de organisatie en de wijze waarop deze zich richt op het gewenste publiek.

VSBfonds ondersteunt diverse soorten projecten. Zo kunnen er professionals, amateurs of vrijwilligers bij betrokken zijn. Projecten kunnen variëren van groot tot klein, van lokaal initiatief tot landelijk programma, en vinden overal in Nederland plaats.

Werkterreinen

Het aandachtsgebied Kunst & Cultuur hebben we verdeeld in twee werkterreinen:

Bent u al op de hoogte van ons beleid en wilt u graag meteen een aanvraag doen? Ga dan naar Aanvragen

 

Sluiten