Organisatie

VSBfonds wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van een raad van toezicht. In 2007 is de organisatie gesplitst in een donatiefonds en een vermogensfonds. De twee fondsen zijn statutair nauw met elkaar verbonden. De raad van toezicht van VSBfonds en het bestuur van VSB Vermogensfonds vormen een personele unie; dat wil zeggen dat dezelfde personen daar zitting in hebben.

Organisatie VSBfonds

VSBfonds telt op dit moment 44 medewerkers. VSBfonds kent een eigen arbeidsvoorwaardenregeling. Het fonds streeft daarbij een brancheconform salaris na voor directie en medewerkers. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen salaris of onkostenvergoeding.

Medewerkers

Directie & Secretariaat
Bernt Schneiders, directeur
Loes Drieënhuizen, directiesecretaris
Margriet van Diggelen, onderzoeks- en impactcoördinator

Afdeling Donaties
Kyra van West, manager donaties
Marina Hertzberger, secretariaat donaties
Diana Verwaijen, adviseur donaties
Martine Consten, senior adviseur donaties
Brigitte Coté, adviseur donaties
Rina Punt, adviseur donaties 
Paul Klouwens, senior adviseur donaties
Sue van Soest, senior adviseur donaties 
Romy Jochems, senior adviseur donaties
Mieke Franssen, senior adviseur donaties
Hedwig Heeremans, senior adviseur donaties
Linda Janssen, adviseur donaties
Johan van Rooy, adviseur donaties
Machteld Willemse, adviseur donaties
Guus Pengel, adviseur donaties
Aljoscha Wassenaar, adviseur donaties
Daniëlle Rap, senior adviseur donaties
Damon Aminabadi, adviseur donaties
Mavis Appiagyei, adviseur donaties
Bram Prinsen, adviseur donaties
Suzanne IJsselmuiden, senior adviseur donaties

Beurzen
Annemarijn Boelen, projectleider beurzen

Communicatie
Petra van Aken, hoofd communicatie
Boudewijn Kooij, communicatieadviseur
Steffen de Wolff, adviseur externe betrekkingen

Financiën en bedrijfsvoering
Sandra Goris, manager financiën en bedrijfsvoering

Controlling
Yuki Hau, financieel controller/privacy officer

ICT
Tessa Askamp, Senior functioneel beheerder

Donatie Administratie
Nicole den Engelsman, coördinator donatie administratie
Anja Ekkel, medewerker donatie administratie
Angelique van Barneveld, medewerker donatie administratie
Danny Smit, medewerker donatie administratie
Olga Parkhomova, medewerker donatie administratie
Hayat Rahmoune, medewerker donatie administratie

Personeel & Organisatie
Yvonne Rietveld, medewerker P&O

Facilitair / Receptie
Paula Kuijvenhoven, receptionist 
Lisette Sleeuwenhoek, receptionist
Yvonne Rietveld, facilitair medewerker

Medewerkers worden gestimuleerd om ook in eigen tijd zich in te zetten voor de samenleving. Zie het overzicht met nevenfuncties.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directie en op het gevoerde beleid. Ook staat deze raad de directie met advies terzijde. De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun functie onbezoldigd en ontvangen geen onkostenvergoeding.

VSBfonds en VSB Vermogensfonds zijn statutair nauw met elkaar verbonden. De Raad van Toezicht van VSBfonds en het bestuur van VSB Vermogensfonds vormen een personele unie. Dat wil zeggen dat dezelfde personen daarin zitting hebben.

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

  • Mevrouw drs. J. Klijnsma (voorzitter)
  • De heer drs. C.J. Beuving
  • Mevrouw drs. M.E.R. van Elst
  • De heer mr. H.H. Idzerda
  • De heer drs. J.W.M. van der Knaap
  • Mevrouw dr. J.J. Sylvester
  • De heer drs. W. Weijland

Bekijk hier welke nevenfuncties de leden van de van de Raad van Toezicht bekleden, 

Organigram VSBfonds

Organigram