Samenwerkingen en speciale programma's

Samenwerkingspartners VSB

KNHM Participaties BV

Wij werken samen met de KNHM om ondernemende initiatieven
met een sociaal doel te ondersteunen met leningen of aandelenkapitaal in combinatie met advies en begeleiding. Dit doen wij via KNHM Participaties BV. Lees meer over de mogelijkheden.

Met de KNHM zijn wij initiatiefnemer van We doen het samen! Festival. Een jaarlijks terugkerend festival dat volledig in het teken staat van actieve burgers. Wij geloven in actief burgerschap en willen dit graag stimuleren door de levensvatbaarheid van burgerinitiatieven in heel Nederland te vergroten. Het festival biedt praktische tips, inzichten, en mogelijkheden tot netwerken. www.wedoenhetsamen.nu

Frisse Wind Heerlen (City Boost)

Frisse Wind zoekt in Heerlen naar kansrijke, grensverleggende en waardevolle ideeën voor de stad. Het ondersteunt Heerlenaren bij het tot
stand brengen van nieuwe initiatieven voor stad en buurt. Frisse Wind wil mensen en ideeën aan elkaar verbinden, zodat Heerlenaren zich samen inzetten voor een nog prettigere stad of buurt om in te wonen. 

Frisse Wind is een initiatief van Stichting Samen Heerlen. Het wordt mogelijk gemaakt door de City Boost-donatieregeling van VSBfonds. VSBfonds ondersteunt culturele en sociaal-maatschappelijke initiatieven. Ze hebben als doel om mensen en organisaties in de samenleving te bewegen meer verantwoordelijkheid voor zichzelf, voor elkaar en de gezamenlijke leefomgeving te nemen. Heerlen ontvangt voor de periode 2020-2022 een donatie van VSBfonds voor het stimuleren, begeleiden en (financieel) ondersteunen van sociaal maatschappelijke initiatieven van inwoners. Meer op FrisseWindHeerlen.nl

Bekijk hier een paar mooie initiatieven in Heerlen die we bezochten tijdens ons werkbezoek aan Frisse Wind. 

Blockbusterfonds

Van den Ende Foundation, Prins
Bernhard Cultuurfonds, de BankGiroLoterij en wij hebben in 2012 een samenwerkingsovereenkomst gesloten onder de naam 
Blockbusterfonds. Dit fonds verstrekt leningen aan culturele initiatieven van uitzonderlijk niveau en publieksbereik.

Fonds 21

Samen met Fonds 21 geven wij stageopdrachten om onderzoek te doen naar resultaten en effecten van kunst- en cultuurprojecten. Er zijn inmiddels vier onderzoeken uitgevoerd. 

Lang leve Kunst

Met de fondsen RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo, Fonds voor Cultuurparticipatie, vereniging NOV en het Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) tekenden wij in juni 2013 het convenant 'Lang leve Kunst' met de ministeries van OCW en VWS. De ondertekenaars zetten zich in om de deelname aan kunst en cultuur door ouderen te bevorderen.

Cultuurparticipatie heeft een belangrijk positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen.

Matchmakers in Cultuur

Matchmakers in negen (middel)grote steden in Nederland helpen cultuurmakers die financiering zoeken voor hun project. De matchmakers koppelen nieuwe initiatieven in hun stad aan drie landelijke cultuurfondsen: het Fonds Podiumkunsten, VSBfonds en Fonds voor Cultuurparticipatie.

De matchmakers verbinden veelbelovende initiatieven en talentvolle cultuurmakers in hun stad met de landelijke cultuurfondsen.  

Kijk voor meer informatie op matchmakerscultuur.nl

Sesam Academie

SESAM academie is een maatschappelijk adviesbureau van ruim 75 gemotiveerde vrijwilligers. SESAM adviseurs beschikken over veel kennis en ervaring. Zij zetten hun expertise belangeloos in voor vrijwilligersorganisaties, zoals stichtingen, verenigingen, sociale ondernemingen of burgerinitiatieven. Lees hier meer over de Sesam Academie. 

Breekjaar+: voor een betere toekomst

Stichting Breekjaar biedt onder de naam Breekjaar een goed
doordacht tussenjaar, bedoeld voor jongeren die moeite hebben met hun volgende stap na de middelbare school of voor jongeren die gestopt zijn met hun opleiding. Deelnemers investeren in zichzelf, ontdekken hun talenten, werken aan hun zelfvertrouwen, ontwikkelen creativiteit en ondernemerschap en leren slimme (toekomst)keuzes te maken. Daarnaast wil de stichting Breekjaar meer recht doen aan de diversiteit van de samenleving, en was om die reden op zoek naar een manier om ook jongeren met een migratie achtergrond en/of met minder financiële middelen een Breekjaar aan te kunnen bieden. Met de ondersteuning van VSBfonds komen deze twee dingen samen in het ‘Breekjaar+’. Lees meer over Breekjaar+.

Leerwerktrajecten vluchtelingen                    

Voor hoogopgeleide vluchtelingen met ervaring in kansrijke sectoren, zoals de techniek, de zorg of het onderwijs, worden dit jaar drie nieuwe leerwerktrajecten ontwikkeld. VSBfonds maakt dit mogelijk en heeft Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF gevraagd de trajecten te realiseren. Er zal nauw worden samengewerkt met werkgevers en opleidingsinstituten. Het initiatief zorgt ervoor dat hoogopgeleide vluchtelingen snel op eigen benen kunnen staan en een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

Impact Matters

Impact Matters en VSBfonds werken samen om maatschappelijke initiatieven verder te helpen.  Impact Matters is de partner met het geschikte netwerk van professionals en zet kennis uit het bedrijfsleven in om ideële organisaties te helpen hun missie te realiseren. 

Impact Matters koppelt professionals uit het bedrijfsleven op basis van hun expertise aan ideële organisaties.  Kennis uit het bedrijfsleven op het gebied van marketing, communicatie, juridische zaken, financiële analyses, HR of business development wordt ingezet om ideële organisaties te helpen om  hun missie te realiseren. Bedrijven betrekken op een inspirerende manier hun medewerkers bij duurzaam ondernemen en de medewerkers krijgen een unieke ervaring waarbij hun kennis bijdraagt aan een maatschappelijk doel. Een win-win-win situatie waarbij voorop staat dat het maatschappelijke doel bereikt wordt.