Samenwerkingspartners

Voor de uitvoering van ons donatiebeleid werken wij samen met verschillende organisaties. 

Samenwerkingspartners VSB

KNHM Participaties BV

Wij werken samen met de KNHM om ondernemende initiatieven met een sociaal doel te ondersteunen met leningen of aandelenkapitaal in combinatie met advies en begeleiding. Dit doen wij via KNHM Participaties BV.

Lees meer over de mogelijkheden.

KNHM Gasfabriek
matchmakers cultuur

Matchmakers in Cultuur

Matchmakers in cultuur is een bijzondere samenwerking tussen het Fonds Podiumkunsten, VSBfonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Wij zien in steden nieuwe cultuuruitingen ontstaan die onlosmakelijk zijn verbonden met de stedelijk dynamiek. De acht nieuwe matchmakers gaan deze initiatieven verbinden aan de subsidiemogelijkheden van de fondsen.

Lees meer op www.matchmakerscultuur.nl/

Blockbusterfonds

Van den Ende Foundation, Prins Bernhard Cultuurfonds, de BankGiroLoterij en wij hebben in 2012 een samenwerkingsovereenkomst gesloten onder de naam Blockbusterfonds. Dit fonds verstrekt leningen aan culturele initiatieven van uitzonderlijk niveau en publieksbereik.

Fonds 21

Samen met Fonds 21 geven wij stageopdrachten om onderzoek te doen naar resultaten en effecten van kunst- en cultuurprojecten. Er zijn inmiddels vier onderzoeken uitgevoerd. 

Lang leve Kunst

Met de fondsen RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo, Fonds voor Cultuurparticipatie, vereniging NOV en het Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) tekenden wij in juni 2013 het convenant 'Lang leve Kunst' met de ministeries van OCW en VWS. De ondertekenaars zetten zich in om de deelname aan kunst en cultuur door ouderen te bevorderen.

Cultuurparticipatie heeft een belangrijk positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen.

Lang Leve Kunst Samenwerkingspartners VSBfonds

Donatie op Locatie

Elke laatste donderdag van de maand voeren adviseurs van VSBfonds persoonlijke gesprekken met initiatiefnemers over hun aanvraag voor een project met lokale of regionale impact. Dat doen wij op de kantoren van onze regionale samenwerkingspartners. Als eerste is met Donatie op Locatie gestart in de drie Noordelijke provincies van het land. De samenwerkingspartners zijn:

Lees meer over Donatie op Locatie.