Ik heb al een Beurs

Ook na de toekenning van een VSBfonds Beurs, is er nog een aantal formaliteiten waar je mee aan de slag moet. Wij hebben ze hieronder voor je op een rijtje gezet.

Jaarlijks worden de definitieve toekenningen voor de VSBfonds Beurs ongeveer half mei verzonden. Je hebt dan al van je Nederlandse onderwijsinstelling gehoord dat je bent voorgedragen voor de VSBfonds Beurs en daarmee maak je een grote kans om de beurs ook te krijgen. Het is echter pas officieel als je de brief van VSBfonds hebt ontvangen. 

Je ontvangt de beurs (minus € 500,-) ongeveer een maand voor je vertrek naar je buitenlandse bestemming. De beurs wordt echter pas uitgekeerd nadat van jou is ontvangen:

• een kopie van het afstudeerdocument. VSBfonds neemt ook genoegen met een bewijs van de examencommissie dat aan alle voorwaarden om af te studeren is voldaan;
• een -eventueel vertaald- bewijs van toelating tot de opgegeven instelling;
• een ondertekend exemplaar van het VSBfonds beurscontract (dit contract heb je ontvangen bij je toekenningsbrief). 

Het is belangrijk dat je ons ook na toekenning op de hoogte blijft houden van je plannen. Start je studie nog steeds op de geplande datum, heb je nog andere beurzen ontvangen, ben je ziek of kan je tijdelijk niet studeren, dat soort dingen…? Laat ons altijd weten als er wijzigingen zijn in je studieplan! 

Met het ondertekenen van het beurscontract ga je formeel ook akkoord met de Beursvoorwaarden.

VSBfonds heeft Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs, belast met de uitvoering van het Beurzenprogramma. Na de selectie door de onderwijsinstelling verlopen de contacten met de studenten dan ook via Nuffic, Postbus 29777, 2502 LT Den Haag, telefoon (070) 4260247, e-mail Jeanette Ginter

Sluiten