VSBfonds: Iedereen doet mee

VSBfonds heeft een sociale, inclusieve en creatieve samenleving voor ogen. Een samenleving waarin mensen met verschillende achtergronden, ideeën en culturen elkaar ontmoeten, elkaar inspireren en met elkaar verbonden zijn. Waarin iedereen eerlijke kansen krijgt om vooruit te komen in het leven en er ook voor een ander te kunnen zijn. Daarom ondersteunt VSBfonds sociaal-maatschappelijke initiatieven en initiatieven op het gebied van kunst en cultuur. Verder stellen we internationale studiebeurzen beschikbaar voor maatschappelijk betrokken studenten.

Ruimte om te ontwikkelen en te leren
We onderscheiden ons door leerprocessen te stimuleren. En we zetten erop in dat mensen, buurten en organisaties zich samen ontwikkelen. We brengen gelijkgestemde initiatiefnemers binnen ons netwerk samen, zodat ook zij met en van elkaar kunnen leren. Daarnaast nemen we zelf het initiatief zodra we vinden dat er regionaal of landelijk extra maatschappelijke inspanningen nodig zijn. We sluiten aan op thema’s waar wij met onze bijdragen het verschil kunnen maken. Ook maken we andere fondsen, organisaties en overheden enthousiast om met ons mee te doen. Samenwerken, samen leren, elkaar inspireren en het versterken van elkaars kracht, dat is waar we in geloven, zodat iedereen mee kan doen.