Wie zijn wij?

Wij zijn een van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. Het fonds bestaat sinds 1990 en we hebben elk jaar 26 miljoen euro donatiebudget beschikbaar om te investeren in de kwaliteit van samenleven in Nederland. Wij ondersteunen initiatieven voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken.

Wat is VSBfonds voor een organisatie?

VSBfonds komt voort uit de ruim tweehonderd jaar oude maatschappij ‘Tot Nut van ’t Algemeen’. En we zetten ons elke dag in om alle burgers te betrekken bij de samenleving. Wij willen bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Dit doen we door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken.