Wie zijn wij?

VSBfonds komt voort uit de ruim tweehonderd jaar oude maatschappij ‘Tot Nut van ’t Algemeen’.  En we zetten ons elke dag in om iedereen te betrekken bij de samenleving. Wij willen bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Dit doen we door sociale en culturele projecten te steunen
en door studiebeurzen te verstrekken. 

In 1990 is VSBfonds in zijn huidige vorm ontstaan. Maar de geschiedenis van het fonds gaat ruim 200 jaar terug in de tijd. Van meet af aan werd veel nadruk gelegd op projecten van 'algemeen sociaal-maatschappelijk belang'. En die ondersteunt het fonds nog steeds.

200 jaar geleden: Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen

In 1784 stichtten zes sociaal bevlogen burgers 'de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen'. Vanuit het motto 'kennis is de weg naar persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling' organiseerde 'het Nut' in eerste instantie prijsvragen over onderwijskundige en opvoedkundige kwesties. Later volgden onder andere Nutsleeszalen, Nutsscholen, Nutsbibliotheken en vanaf 1817 de Nutsspaarbanken. Dit waren banken zonder winstoogmerk die een maatschappelijk doel willen dienen.

'80 en '90 vorige eeuw: van spaarbank naar VSBfonds

In de loop der jaren verenigt een groot aantal spaarbanken zich tot de Verenigde Spaarbank, later VSB Bank. Vanwege de maatschappelijke doelstelling vloeien de 'overtollige inkomsten' van de Verenigde Spaarbank terug naar de samenleving. Het eigendom van VSB Bank is in handen van de Stichting VSB. In 1990 fuseert de VSB Groep N.V. met AMEV.

Later gaat deze fusieorganisatie samen met de Belgische AG Groep. Hieruit ontstaat een nieuw concern, Fortis. Stichting VSB is dan grootaandeelhouder in (het toenmalige) Fortis en wijzigt haar naam in Stichting VSBfonds. 

Net zoals zijn rechtsvoorgangers besluit VSBfonds de inkomsten uit zijn vermogen een maatschappelijke bestemming te geven.

In de eerste jaren is VSBfonds voornamelijk bekend vanwege enkele grote donaties op kunst- en cultuurgebied. Ook verstrekt het fonds vanaf het begin studiebeurzen.

2007: VSBfonds splits in donatiefonds en vermogensfonds

VSB Vermogensfonds is eind 2007 ontstaan door een splitsing van VSBfonds in Stichting VSB Vermogensfonds en Stichting VSBfonds. VSB Vermogensfonds bezit en beheert het vermogen dat VSBfonds in staat stelt haar maatschappelijke doelstellingen te verwezenlijken. Sinds de oprichting in 1990 zijn zo’n 40.000 projecten ondersteunt met ruim 750 miljoen euro. VSBfonds heeft jaarlijks een donatiebudget van 26 miljoen euro en een organisatiebudget van 4 miljoen euro.

Heden: fonds voor actief burgerschap

In de geest van de tweehonderd jaar oude maatschappij ‘Tot Nut van ’t Algemeen’, zetten wij ons ook vandaag de dag in om alle burgers te betrekken bij de samenleving.

Per november 2016 is de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen terug bij VSBfonds. Aanvragen voor het NUTfonds lopen via VSBfonds. Wij zijn blij dat de 'roots' van VSBfonds op deze manier weer actief deel uitmaken van onze organisatie.