Huidige lichting

Voor het Beurzenprogramma 2023 zijn ongeveer 200 beurzen beschikbaar. Komend jaar gaan er 150 beurzen naar hbo/wo en ongeveer 50 naar mbo. Dit is een verschuiving ten opzichte van voorgaande jaren. Voor het eerst gaan er nu ook beurzen naar mbo. Dit heeft geleid tot een -lichte- daling van het aantal beschikbare beurzen voor hbo/wo. Diversiteit en inclusiviteit blijven een belangrijk aandachtspunt.

Wijzigingen 2023

Inhoudelijk is het programma hbo/wo nagenoeg ongewijzigd:

De belangrijkste wijziging is dat we geen plannen voor onderzoek in het buitenland meer steunen!

Sinds corona hebben wij de Nederlandse afstudeerperiode opgerekt. De geldende Nederlandse afstudeerperiode voor de ronde 2023 is dus: 1 maart 2021 - 31 december 2023. Zo hebben studenten iets meer tijd om een buitenlandse vervolgstudie voor te bereiden (en er eventueel voor te sparen).

In het formulier is een aantal vragen toegevoegd in de sectie persoonlijke gegevens over de achtergrond van de student. De hoofdreden hiervoor is dat we op daardoor beter kunnen monitoren of wij er met zijn allen in slagen of we de studenten die we bereiken een afspiegeling zijn van de (studenten)populatie. Daarnaast vinden we het bij de VSBfonds Beurs belangrijk dat we rekening houden met de persoonlijke context van iemands situatie. Of je bijvoorbeeld veel tijd hebt voor activiteiten naast je studie, of om geld te sparen (bijbanen) hangt ook af van de steun die je vanuit je familie wel of niet krijgt. Of iemand wel of niet een studieschuld heeft, kan te maken hebben met iemands achtergrond... De vragen naar iemands achtergrond kúnnen helpen om hier meer context bij te geven.

De periode waarin de selectiegesprekken gevoerd moeten worden is iets opgerekt; tussen 1 maart - 10 april 2023. Zodat jullie daar iets meer tijd voor hebben.

De persoonlijke gesprekken zijn het belangrijkste onderdeel van de selectie. Daarom heeft het de sterkte voorkeur van VSBfonds dat de kandidaten persoonlijk en live voor de selectiecommissie verschijnen. Zeker als de kandidaat zelf daar prijs op stelt! Klik op de groene knop voor alle regels en voorwaarden.

Selectieprocedure hbo/wo

Update eigen websites

  • Er staat weer een nieuw tijdpad online.
  • Wijziging voorwaarden: We geven geen beurzen meer voor onderzoek. Let goed op dat dit ook in jullie eigen informatievoorziening wordt aangepast.
  • We vragen geen motivatiebrieven meer. Deze vragen zijn nu geïntegreerd in het aanvraagformulier.
  • Kloppen de jaartallen en de gegevens van de contactpersoon op jullie eigen website nog?
  • Willen jullie de schrijfwijze controleren? Het is VSBfonds en VSBfonds Beurzen. VSBfonds is aan elkaar geschreven met een kleine f (en graag zonder lidwoord ervoor). Dus niet 'de VSB', 'het VSB Fonds', 'de VSB Beurs' of andere varianten. 

Nieuwe contactpersoon

De inloggegevens van jullie instelling zijn gekoppeld aan het persoonlijk e-mailadres van de contactpersoon. Is er een nieuwe contactpersoon? Geef dat zo spoedig mogelijk door. 

Vragen over inloggegevens? 
Neem contact op met Annemarijn Boelen van VSBfonds; bel 030 230 33 37 of mail naar aboelen@vsbfonds.nl.

Meer info 

Voor alle vragen over het VSBfonds beurzenprogramma kun je contact opnemen met Naomi de Bruin en Emmy Bannink van Nuffic. 

Contact

Tijdpad

September 2022
Aanvragen voor de ronde van 2023 is vanaf nu mogelijk

1 maart 2023
Uiterste datum voor het aanvragen van VSBfonds Beurs 2023

1 maart – 10 april 2023
Schriftelijke en mondelinge fase van de selectie

11 april 2023
Voordracht van de kandidaten door de onderwijsinstellingen

25 mei 2023
Definitieve toekenning van de beurs

16 juni 2023
Uitreiking VSBfonds Beurzen 2022

1 juli 2023 – 30 juni 2024
Periode van vertrek met een toegekende Beurs

Deadline

De deadline voor de aanvragen is tot en met 1 maart: om middernacht sluit de inschrijving. 
Tip: Houd bij je planning rekening met de voorjaarsvakantie. Voor de regio’s Noord en Midden valt 1 maart midden in de voorjaarsvakantie!