Introductie

Een goede aanvraag indienen kost tijd. Misschien meer dan u zich vooraf realiseert. Een goede voorbereiding helpt.

Een goede voorbereiding helpt u:

  • voorkomen dat u een aanvraag doet die niet aansluit bij ons donatiebeleid en afgewezen wordt
  • aan informatie om rekening mee te houden bij het invullen en inzenden van de aanvraag.    

Doorloop de volgende stappen voor u een aanvraag doet:

Heeft u nog niet eerder een aanvraag ingediend? Doe dan onze online cursus fondsenwerving. U krijgt hier veel tips voor het doen van een goede aanvraag. 

Een aanvraag indienen?

Een link naar het online aanvraagformulier treft u aan op de webpagina's over onze beleidscriteria donatiebeleid Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur

Tot slot: bij VSBfonds dient u geen aanvraag in voor een subsidie, maar voor een donatie. Subsidies worden verstrekt door overheidsinstellingen en aan de overheid gelieerde instellingen. VSBfonds is geen overheidsorganisatie, maar doneert rendement verkregen uit particulier belegd vermogen

NUTfonds

U kunt bij VSBfonds ook een aanvraag indienen voor het NUTfonds van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Het maximum bedrag voor zo'n aanvraag is € 5000,-. Wilt u een aanvraag doen bij het NUTfonds, lees dan eerst de criteria voor ons  donatiebeleid Mens & Maatschappij. Wanneer uw project past binnen deze criteria dan kunt u een aanvraag indienen via ons online aanvraagformulier. Vergeet niet om op dit formulier aan te vinken dat het om een aanvraag voor het NUTfonds gaat.

Crowdfunding

Naast subsidies kunt u ook uw publiek of deelnemers vragen om financieel bij te dragen aan uw project. Met de crowdfundingplatforms van Voordekunst, Voorjebuurt en Cinecrowd heeft VSBfonds een samenwerking. Projecten die niet binnen onze criteria passen, maar die we wel belangrijk vinden, kunnen via deze crowdfundingplatforms mogelijk een bijdrage van ons krijgen. Lees meer bij samenwerking.

Aanvraag.nl

Wilt u een aanvraag doen voor een project gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een functiebeperking? Dan kunt u uw aanvraag ook indienen via www.aanvraag.nl. U dient op deze website één aanvraag in die meteen door meerdere, met elkaar samenwerkende fondsen wordt beoordeeld. VSBfonds is één van die fondsen. 

Aanvragen bij andere fondsen

U kunt naar alle waarschijnlijkheid ook bij andere fondsen een aanvraag indienen. Kijk voor meer kunst- en cultuurfondsen op cultuurfondsen. Meer fondsen voor maatschappelijke en welzijnsprojecten vindt u op maatschappelijke fondsen.

 

Sluiten