Introductie

 U kunt een aanvraag voor een donatie doen voor projecten die:

U kunt aanvragen alleen indienen via het online aanvraagformulier. 

Uw aanvraag doorloopt een procedure. Stelt u zich hiervan op de hoogte. 

Aanvragen bij andere fondsen

U kunt naar alle waarschijnlijkheid ook bij andere fondsen een aanvraag indienen. Kijk voor meer kunst- en cultuurfondsen op  cultuurfondsen. Meer fondsen voor maatschappelijke en welzijnsprojecten vindt u op maatschappelijke fondsen.

Aanvraag.nl

Wilt u een aanvraag doen voor een project gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een functiebeperking? Dan kunt u uw aanvraag ook indienen via www.aanvraag.nl. U dient op deze website één aanvraag in die meteen door meerdere, met elkaar samenwerkende fondsen wordt beoordeeld. VSBfonds is één van die fondsen. 

 

Sluiten