Contactpersonen bij onderwijsinstellingen

Voor het Beurzenprogramma werkt VSBfonds samen met 37 Nederlandse Hoger Onderwijsinstellingen. Iedere hogeschool of universiteit heeft 1 contactpersoon. Onderstaand een overzicht van deze contactpersonen. Je kunt de contactpersoon op jouw hogeschool of universiteit zelf benaderen. 

Onderwijsinstelling Contactpersoon Telefoonnummer E-mail Website
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Kam Wai Kui 020 527 7772 kamwai.kui@ahk.nl  
ArtEZ Barbara Heutink 026 353 5650 B.Heutink@ArtEZ.nl Website
Avans Hogeschool Kimberly Petitjean & Jacqueline van Gameren 088 525 8001 internationaloffice@avans.nl  Website
Breda University of Applied Sciences Nathalie Sluiter 06 39012280 scholarships@buas.nl  
Christelijke Hogeschool Ede Femmy Prins 0318 696 300 internationaloffice@che.nl  
Codarts, Hogeschool voor de Kunsten Asia Ross  010 217 1026 /
06 171 011 13
jmross@codarts.nl  
Erasmus Universiteit Rotterdam Mirjam de Groot  06 4340 0160 scholarships@eur.nl Website
Fontys Hogeschool Nick Adriaans 06 3927 2799 studyabroad@fontys.nl Website
Gerrit Rietveld Academie Coco van Wijk 020 571 1671 coco.vanwijk@rietveldacademie.nl Website
Haagse Hogeschool Suzanne Cook 06 14833642 scholarships@hhs.nl Website
Hanzehogeschool Groningen Mirjam Ubels 050 595 7576 vsbfonds@org.hanze.nl Website
HAS Green Academy Lars Mennen 088 890 3117 studentexchange@has.nl Website
Hogeschool der Kunsten Den Haag Aparajita Dutta 070 315 4728 international@hdkdenhaag.nl Website
Hogeschool Inholland Claartje Rijniers 020 495 1015 VSBfondsBeurs@inholland.nl Website
Hogeschool Leiden Ineke Schram 06 44151840 schram.i@hsleiden.nl Website
Hogeschool Rotterdam Puck Remeeus 010 794 7746 vsbfonds@hr.nl Website
Hogeschool Utrecht Demi Voss 088 481 1339 vsb@hu.nl Website
Hogeschool van Amsterdam Veerle Posthuma 06 48535209 scholarships@hva.nl Website
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Laura Kapitein 026 365 81 32 laura.kapitein@han.nl Website
Hogeschool Van Hall Larenstein Hadewych van der Meulen 06 81911068 erasmus@hvhl.nl Website
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Dorien Mouw  030 209 1556  dorien.mouw@hku.nl  Website
Hogeschool Windesheim Morten Tellegen 088 469 7103 internationaloffice@windesheim.nl Website
HZ University of Applied Sciences (Zeeland) Astrid Umbgrove 0118 48 9747  astrid.umbgrove@hz.nl  
NHL Stenden Hogeschool Tsjerkje de Vries 06 153 196 96 io@nhlstenden.com  
Radboud Universiteit Lonneke van Maasakkers-Hijl 06 31132594 vsbfonds@ru.nl Website
Rijksuniversiteit Groningen Dievertje Doornbusch 050 – 3635234 msd@rug.nl Website
Saxion Anne Wichers 06 82533404 scholarships@saxion.nl  
Technische Universiteit Delft Judith Koudijs 015 278 8012 outgoingglobal-esa@tudelft.nl Website
Technische Universiteit Eindhoven Petri van de Vorst 040 247 4312 / 4747 p.g.j.v.d.vorst@tue.nl Website
Tilburg University Bram van de Sande 013 466 8482 sponsoredprograms@tilburguniversity.edu Website
Universiteit Leiden Mariëlle van Es 071 527 7192 outbound@sea.leidenuniv.nl Website
Universiteit Maastricht Mariola van Drongelen 043 388 2820 m.vandrongelen@maastrichtuniversity.nl  
Universiteit Twente Miranda Bohnke 053 487 4368 vsb@utwente.nl Website
Universiteit Utrecht Caroline van de Beek & Cora Schoevers 06 28744176 &
06 43604390

c.a.vandebeek@uu.nl
c.j.schroevers@uu.nl

 
Universiteit van Amsterdam Marleen van der Ven 06 21636249 vsbfonds-sts@uva.nl Website
Vrije Universiteit Amsterdam Job Mulder 020 598 8990 vsbfonds@vu.nl Website
Zuyd Hogeschool Michael van Zinnicq Bergmann 043 346 6488 michael.vanzinnicqbergmann@zuyd.nl