Publiciteit voor uw project

U wilt publiek of deelnemers laten weten dat u een project heeft dat voor hen de moeite waard is. Dat gaat niet vanzelf. Het opstellen van een publiciteitsplan helpt. Wij hebben enkele tips voor u.

Goed plannen

Als u ruim op tijd een publiciteitsplan opstelt, dan heeft u voldoende tijd om een realistische planning op te stellen om de activiteiten uit het plan uit te voeren. Informeer naar de deadlines voor het indienen van persberichten of het plaatsen van advertenties en maak op tijd afspraken met de vormgever. 

Beslis wanneer u persberichten gaat schrijven en versturen, wanneer de flyer ontworpen en gedrukt moet zijn, in welke periode je deze het beste kunt verspreiden en maak ook tijd om bijvoorbeeld het een programmaboekje te schrijven.

 

Onderdelen publiciteitsplan

Hieronder leest u uit welke onderdelen een goed publiciteitsplan bestaat. 

Doelen

In een publiciteitsplan legt u als eerste vast wat u wilt bereiken met publiciteit? Wat zijn uw doelen? Wilt u bijvoorbeeld meer bezoekers of deelnemers, meer geld of wilt u vooral de naamsbekendheid van uw organisatie vergroten?

Appeltaartconcert
Theaterfestival Boulevard

Doelgroep

Het is belangrijk dat u een goed beeld heeft van de doelgroep van uw project. Wie wilt u bereiken? Hoe kunt u hen bereiken? Lezen zij de lokale krant? Maken ze gebruik van sociale media of de computer? Wat maakt het project voor uw doelgroep interessant?

Middelen en boodschap selecteren

Bepaal hoe u uw doelen het beste kunt bereiken. Wat wilt u vertellen over uw project? Wat is voor mensen echt belangrijk om te weten ? Welke middelen zet u daarvoor in? Advertenties, sociale media, een affiche, flyer of website? En wat gaat u precies op het affiche, de flyer of de website vertellen?

Houd bij het schrijven van teksten uw doelgroep voor ogen en bepaal de toon. Moet dit spontaan, enthousiast, wervend, zakelijk, mondeling, schriftelijk of juist beeldend zijn?

VSBfonds steunt Club Corrosia in Almere
VSBfonds steunt Op Roekeldais Festival

Kanalen kiezen

Als u bepaald heeft wat uw doelen, middelen en boodschap zijn, kiest u welke kranten, websites of misschien zelfs televisieprogramma's u gebruikt om het project onder de aandacht te brengen. Ook dit hangt af van wie uw doelgroep is.

Kosten beperken

Beschrijf hoeveel de publiciteit gaat kosten, zodat u dit als een realistische kostenpost kunt opnemen in de begroting. U kunt ook gebruik maken van vrije publiciteit (gratis publiciteit). Combineer vrije publiciteit met betaalde publiciteit, zoals advertenties waarvoor u moet betalen.

Ook zijn copyshops of drukkerijen soms bereid te sponsoren: in ruil voor vermelding van het logo van het bedrijf, kunt u gratis of goedkoper drukwerk krijgen. Durf te vragen naar de mogelijkheden!

VSBfonds steunt de VoorleesExpress