Publiciteit voor jouw project

Je wilt publiek of deelnemers laten weten dat je een project hebt dat voor hen de moeite waard is. Dat gaat niet vanzelf. Het opstellen van een publiciteitsplan helpt. Wij hebben hiervoor enkele tips.

Goed plannen

Als je ruim op tijd een publiciteitsplan opstelt, dan heb je voldoende tijd om een realistische planning op te stellen om de activiteiten uit het plan uit te voeren. Informeer naar de deadlines voor het indienen van persberichten of het plaatsen van advertenties en maak op tijd afspraken met de vormgever. 

Beslis wanneer je persberichten gaat schrijven en versturen, wanneer de flyer ontworpen en gedrukt moet zijn, in welke periode je deze het beste kunt verspreiden en maak ook tijd om bijvoorbeeld het een programmaboekje te schrijven.

 

Onderdelen publiciteitsplan

Hieronder leest je uit welke onderdelen een goed publiciteitsplan bestaat. 

Doelen

In een publiciteitsplan leg je als eerste vast wat je wilt bereiken met publiciteit. Wat zijn uw doelen? Wil je bijvoorbeeld meer bezoekers of deelnemers, meer geld of wil je vooral de naamsbekendheid van je organisatie of project vergroten?

Doelgroep

Het is belangrijk dat je een goed beeld hebt van de doelgroep voor het project. Wie wil je bereiken? Hoe kunt je hen bereiken? Lezen zij de lokale krant? Maken ze gebruik van sociale media of de computer? Wat maakt het project voor je doelgroep interessant?

Middelen en boodschap selecteren

Bepaal hoe je je doelen het beste kunt bereiken. Wat wil je vertellen over je project? Wat is voor mensen echt belangrijk om te weten? Welke middelen zet je daarvoor in? Advertenties, sociale media, een affiche, flyer of website? En wat ga je precies op het affiche, de flyer of de website vertellen?

Houd bij het schrijven van teksten je doelgroep voor ogen en bepaal de toon. Moet dit spontaan, enthousiast, wervend, zakelijk, mondeling, schriftelijk of juist beeldend zijn?

Kanalen kiezen

Als je bepaald hebt wat je doelen, middelen en boodschap zijn, kies je welke kranten, websites of misschien zelfs televisieprogramma's je gebruikt om het project onder de aandacht te brengen. Ook dit hangt af van wie de doelgroep is.

Kosten beperken

Beschrijf hoeveel de publiciteit gaat kosten, zodat je dit als een realistische kostenpost kunt opnemen in de begroting. Je kunt ook gebruik maken van vrije publiciteit (gratis publiciteit). Combineer vrije publiciteit met betaalde publiciteit, zoals advertenties waarvoor je moet betalen.

Ook zijn copyshops of drukkerijen soms bereid te sponsoren: in ruil voor vermelding van het logo van het bedrijf, kun je soms gratis of goedkoper drukwerk krijgen. Durf te vragen naar de mogelijkheden!