Ontstaan VSBfonds

VSBfonds komt voort uit de maatschappij ‘Tot Nut van ’t Algemeen’. Vanuit het motto 'kennis is de weg naar persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling' organiseerde 'het Nut' projecten van 'algemeen sociaal-maatschappelijk belang', waaronder vanaf 1817 de Nutsspaarbanken.
Dit waren banken zonder winstoogmerk die een maatschappelijk doel willen dienen.

In de jaren ‘80 van de vorige eeuw verenigt een groot aantal spaarbanken zich tot de Verenigde Spaarbank, later VSB Bank.
Vanwege de maatschappelijke doelstelling vloeien de 'overtollige inkomsten' van de Verenigde Spaarbank terug naar de samenleving.
Het eigendom van VSB Bank is in handen van de Stichting VSB.

In de jaren ‘90 ontstaat er door verschillende fusies met VSB Groep een nieuw concern, Fortis. Stichting VSB is dan grootaandeelhouder en wijzigt haar naam in Stichting VSBfonds. Net zoals de rechtsvoorgangers besluit VSBfonds de inkomsten uit het vermogen een maatschappelijke bestemming te geven.

In 2007 ontstaat het VSB Vermogensfonds door een splitsing van VSBfonds in Stichting VSB Vermogensfonds en Stichting VSBfonds. VSB Vermogensfonds bezit en beheert het vermogen dat VSBfonds in staat stelt haar maatschappelijke doelstellingen te verwezenlijken.

In de geest van de Maatschappij ‘Tot Nut van ’t Algemeen’, zetten wij ons ook vandaag de dag in om alle burgers te betrekken bij de samenleving. Sinds 2016 is de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen terug bij VSBfonds. Aanvragen voor het NUTfonds lopen via VSBfonds.