Studiebeurzen

Het is momenteel niet mogelijk een aanvraag voor een VSBfonds Beurs te doen. Alle beurzen voor het aankomend studiejaar 2024/2025 zijn al vergeven.
Vanaf begin september 2024 start een nieuwe aanvraagronde voor studenten die na 1 juli 2025 willen starten met een buitenlandse studie (hbo/wo) of andere buitenlandervaring (mbo).

De VSBfonds Beurs is er om studenten die zich betrokken voelen bij Nederland en die een droom hebben om te studeren of op een andere manier ervaring op te doen in het buitenland te belonen. Iedereen maakt een kans! Bij de selectie letten we vooral op maatschappelijke betrokkenheid en je motivatie. Dat vinden we belangrijker dan cijfers. En we kijken altijd naar de context van iemands persoonlijke situatie. 

Onze beurzen zijn er voor mbo, hbo en wo studenten. Voor alle VSBfonds Beurzen geldt dat de student naar het buitenland wil voor de eigen persoonlijke ontwikkeling. Het buitenlandplan mag nooit een onderdeel zijn van een Nederlandse studie. Deze beurs is voor alle studierichtingen en geldt voor alle landen van de wereld. 

Twijfel je om een aanvraag in te dienen? De VSBfonds Beurs wil er voor iedereen zijn. Wij houden altijd rekening in de voorwaarden met iemands persoonlijke situatie. Met al je vragen kan je terecht bij onze contactpersoon op jouw eigen onderwijsinstelling. Kijk voor de contactgegevens in de sectie die voor jou van toepassing is (mbo of hbo/wo).


Waarom Beurzen?

VSBfonds steunt maatschappelijk betrokken studenten die zich verder willen ontwikkelen in hun ambitie om kennis en ervaring op te doen in het buitenland. Zij nemen kennis en ervaring mee terug naar Nederland en verrijken daarmee niet alleen zichzelf, maar ook onze samenleving.
Buitenlandervaring draagt bij aan een meer open blik naar je omgeving waardoor mensen meer openstaan voor diversiteit. 
VSBfonds selecteert studenten die al een betrokkenheid bij hun omgeving laten zien. Door juist dit te belonen, verwachten wij dat die betrokkenheid in hun verdere leven een rol zal blijven spelen. Het zijn de initiatiefnemers van maatschappelijke en culturele initiatieven van toekomst. Samen maken we Nederland een beetje mooier.