Praktische zaken

Als je een VSBfonds Beurs hebt gekregen zijn er altijd nog praktische zaken waar je rekening mee moet houden. In mei ontvang je per mail de definitieve toekenning. Daarin staat precies wat je moet doen. Het is belangrijk dat je ons ook na toekenning op de hoogte blijft houden van je plannen. Start je nog steeds op de geplande datum? Heb je nog andere beurzen ontvangen? Ben je ziek of kun je tijdelijk niet studeren? Of zijn er andere zaken die van belang zijn?

Geef wijzigingen in je studieplan altijd zo snel mogelijk door aan Nuffic! Doe je dit niet, dan riskeer je terugvordering van (een deel van) de beurs.

De toekenning hbo/wo

In de toekenningsbrief staat precies wat je moet doen. In het kort: je ontvangt het eerste deel van je beursbedrag (het totaalbedrag minus € 500) ongeveer 6 weken voor je vertrekt naar het buitenland, mits we van jou hebben ontvangen:

- Ondertekend exemplaar VSBfonds Beurscontract;
- Kopie afstudeerbewijs;
- Kopie toelatingsbewijs;
- Kopie recent bankafschrift (maximaal 3 maanden oud).

Met het ondertekenen van je Beurscontract ga je ook formeel akkoord met de Beursvoorwaarden. Lees deze goed door!

Na jouw buitenlandse studie

Binnen 1 maand na afloop van je buitenlandse studie, lever je een schriftelijk verslag in. Na goedkeuring ontvang je het resterende bedrag van € 500. Vul je het eindverslag niet op tijd in? Dan kan de beurs (gedeeltelijk) teruggevorderd worden; zie Beursvoorwaarden.

Eindverslag

De toekenning mbo

In de toekenningsbrief staat precies wat je moet doen. In het kort: je ontvangt je beursbedrag ongeveer een maand voor je vertrekt naar het buitenland, mits we van jou hebben ontvangen:

- Ondertekend exemplaar VSBfonds Beurscontract;
- Brief/offerte/factuur van de organisatie waarmee je naar het buitenland gaat
- Kopie recent bankafschrift (maximaal 3 maanden oud).

Met het ondertekenen van je Beurscontract ga je ook formeel akkoord met de Beursvoorwaarden. Lees deze goed door!

Na jouw buitenlandse verblijf - mbo

Binnen 1 maand na afloop van je buitenlandse verblijf ontvang je van ons een bericht. Wij vragen je om:
1- een online vragenlijst in te vullen
2- ons een paar foto's (of filmpjes) die iets zeggen over jouw verblijf daar te sturen. Wij sturen deze door naar jouw Nederlandse mbo-instelling en deze kunnen gebruikt worden voor promotie van de VSBfonds Beurs (als je dat goed vindt)!

Als je je niet aan de afspraak hebt gehouden kunnen wij de beurs (gedeeltelijk) terugvorderen.