Kennis & Onderzoek

VSBfonds steunt projecten die ervoor zorgen dat mensen mee kunnen en willen doen in de samenleving. Dat doen we met geld, kennis en netwerken. Wij vinden het belangrijk om kennis uit de onderzoeken met anderen te delen. Dit helpt vrijwilligers, culturele en maatschappelijke instellingen, verenigingen en andere initiatiefnemers om hun publiek beter te bereiken en het helpt hen om in te spelen op de wensen die bij het publiek leven.

Kennis en Onderzoek VSBfonds

Hieronder tref je een selectie aan van publicaties of onderzoeken die door, in opdracht van of in nauwe samenwerking met VSBfonds zijn gemaakt.

Onderzoek Mens & Maatschappij

De jeugd heeft toekomst
JINC heeft het impactonderzoek ‘De jeugd heeft toekomst’ gepresenteerd. Hieruit blijkt dat de stijgende kansenongelijkheid in Nederland kan worden aangepakt door scholen, bedrijven en aanvullend onderwijs te laten samenwerken. Het rapport onderschrijft de meerwaarde van JINC’s projecten zoals Bliksemstages, Sollicitatietraining en Carrière Coach.

Lees hier het onderzoeksrapport, uitgevoerd door SEOR met steun van VSBfonds.
Er is ook ook een samenvatting beschikbaar.

Wij in de Wijk
Op ons platform Betrokken Buurten publiceerden we het kennisdossier Wij in de Wijk. Wij in de Wijk wil bijdragen aan de duurzame verbeteringen van leefomstandigheden van mensen in kwetsbare wijken en buurten in Nederland. In totaal zijn er 29 initiatieven beschreven, waarna steeds de balans werd opgemaakt en lessen werden getrokken.

Bekijk hier het kennisdossier, uitgevoerd door Movisie, met steun van VSBfonds en in samenwerking met de deelnemende initiatieven.

Samenwerking bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties
Op ons platform Betrokken Buurten publiceerden we ook het kennisdossier Samenwerking bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties. Vijf coalities uit verschillende plaatsen in Nederland leren hier hun samenspel verbeteren. In elke coalities bevinden zich zowel bewonersinitiatieven als welzijnsorganisaties en leren zij van en met elkaar hoe ze gezamenlijk kunnen werken aan betrokken buurten.

Bekijk hier het kennisdossier, gerealiseerd op initiatief van VSBfonds, in opdracht van LSA en in samenwerking met de deelnemende coalities.

Onderzoek Kunst & Cultuur

Hoopvol onderwijs, hoe kunst gelijke kansen schept
Door in aanraking te komen met kunst en cultuur, ontdek je wat je goed kunt en wat je graag beter wilt leren. Maar dit is niet voor alle kinderen en jongeren vanzelfsprekend. Daarom zet Stichting Méér Muziek in de Klas zich in voor meer kansengelijkheid in het Nederlandse onderwijs door het aanbieden van een rijk naschools kunst- en cultuuraanbod. Onlangs verscheen de literatuurstudie Hoopvol onderwijs, hoe kunst gelijke kansen schept, geschreven door Mark Mieras, waarin de toegenomen kansengelijkheid door kunstonderwijs wordt aangetoond.

Lees hier de samenvatting en hier het volledige onderzoek.

Theater Inclusief
Theater zorgt voor verbinding. Door verhalen te vertellen over de samenleving weten we mensen te raken en elkaar beter te begrijpen. Omdat de samenleving steeds diverser wordt biedt dit een mogelijkheid om een rijkdom aan nieuwe verhalen die verteld moeten worden. Zo kan iedereen zich herkennen en gerepresenteerd voelen binnen de theaters. Middels een driejarig stimuleringsprogramma dat wordt uitgevoerd door 19 partners in de theatersector wil Theater Inclusief dit bereiken.

Lees hier de eindanalyse, uitgevoerd door de Boekmanstichting.

Grassroots-regeling
VSBfonds is er voor grote aanvragers, maar zeker ook voor kleinere spelers. Afgelopen jaar is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een grassroots-regeling binnen VSBfonds Hierin werd er verkend hoe het aanvraag- en toekenningsproces laagdrempeliger kan worden gemaakt voor bottom-up-initiatiefnemers. Uit het onderzoek volgden verhelderende inzichten, die we graag in overweging nemen. VSBfonds is een lerend fonds, dus zal het tijd kosten om de inzichten, waar mogelijk, te implementeren in onze huidige werkwijze.

Lees hier het onderzoek, uitgevoerd door Sandra Trienekens en Richard Nazier.