Kennis & Onderzoek

VSBfonds steunt projecten die actief burgerschap mogelijk maken en versterken. Dat doen we met geld, kennis en netwerken. Wij vinden het belangrijk kennis die met onderzoeken is opgedaan met anderen te delen. Dit helpt vrijwilligers, culturele en maatschappelijke instellingen, verenigingen en andere initiatiefnemers hun publiek beter te bereiken en het helpt om in te spelen op de wensen die bij het publiek leven.

Kennis en onderzoek VSBfonds

Hieronder treft u een selectie aan van publicaties of onderzoeken die door, in opdracht van of in nauwe samenwerking met VSBfonds zijn gemaakt.

Onderzoek Mens & Maatschappij

Sociale ondernemingen
VSBfonds heeft een aantal jaren geleden in samenwerking met Start Foundation onderzoek laten doen naar de slaag- en faalfactoren van sociale ondernemingen gericht op arbeidstoeleiding.

Vanwege een koerswijziging half november 2015 steunt  VSBfonds dit type sociale ondernemingen niet meer. Dat neemt niet weg dat de onderzoeksresultaten voor geïnteresseerden nog steeds interessant zijn. Daarom kunt u ze hieronder nog steeds downloaden.  

Sociaal ondernemen: passie en poen
VSBfonds en Start Foundation

Sociaal ondernemen: checklist voor succesvol sociaal ondernemen
VSBfonds en Start Foundation

Voortbestaan projecten
VSBfonds ondersteunt onder andere projecten die erop gericht zijn om in de toekomst te worden gecontinueerd. Wij hebben 69 van deze projecten, die in 2010 een donatie ontvingen, in 2016 onderzocht op hun voortbestaan. De resultaten leest u hier

Onderzoeksstages Kunst & Cultuur

In samenwerking met Fonds 21 geven wij stageopdrachten aan studenten in het hoger en wetenschappelijk onderwijs.

Wij vragen hen onderzoek te doen naar vraagstukken die wij tegen komen in het veld. Naar de volgende onderwerpen is onderzoek gedaan: 

  • Digitale hulpmiddelen bij kunstmusea.
  • Randprogrammering bij musea.
  • Publieksbeleving bij festivals.
  • Financiële beoordeling van bij fondsen ingediende aanvragen.

Lees de resultaten.

Onderzoek Kunst & Cultuur

Inzet vrijwilligers

Vrijwilligers: pijler onder de musea
VSBfonds en Movisie

Handleiding voor vrijwilligersbeleid in musea
VSBfonds en Movisie e.a.

Op feiten gebaseerde marketing
In de periode 2014 - 2016 heeft VSBfonds samen met MIcompany het programma 'Publieksbinding' mogelijk gemaakt voor tien podia en musea. Meer publieksinkomsten geeft instellingen een steviger basis en maakt ze minder afhankelijk van subsidies. Het genereren van herhaalbezoek door publieksbinding speelt daarbij een belangrijke rol. Zie voor inzichten en resultaten onderstaande rapporten en filmpje.  

Rapport Publieksbinding
VSBfonds en MIcompany

Factbased marketing
VSBfonds en MIcompany