Kennis & Onderzoek

VSBfonds steunt projecten die actief burgerschap mogelijk maken en versterken. Dat doen we met geld, kennis en netwerken. Wij vinden het belangrijk om kennis uit de onderzoeken met anderen te delen. Dit helpt vrijwilligers, culturele en maatschappelijke instellingen, verenigingen en andere initiatiefnemers om hun publiek beter te bereiken en het helpt hen om in te spelen op de wensen die bij het publiek leven.

Kennis en onderzoek VSBfonds

Hieronder tref je een selectie aan van publicaties of onderzoeken die door, in opdracht van of in nauwe samenwerking met VSBfonds zijn gemaakt.

Onderzoek Mens & Maatschappij

Voortbestaan projecten
VSBfonds ondersteunt onder andere projecten die erop gericht zijn om in de toekomst te worden gecontinueerd. Wij hebben 69 van deze projecten, die in 2010 een donatie ontvingen, in 2016 onderzocht op hun voortbestaan. De resultaten leest je hier

Onderzoekstages Kunst & Cultuur

In samenwerking met Fonds 21 geven wij stageopdrachten aan studenten in het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs. 

Wij vragen hen onderzoek te doen naar vraagstukken die wij tegen komen in het veld. Naar de volgende onderwerpen is onderzoek gedaan: 

  • Digitale hulpmiddelen bij kunstmusea.
  • Randprogrammering bij musea.
  • Publieksbeleving bij festivals.
  • Financiële beoordeling van bij fondsen ingediende aanvragen.

Lees de resultaten.

Onderzoek Kunst & Cultuur

Inzet vrijwilligers

Vrijwilligers: pijler onder de musea
VSBfonds en Movisie

Handleiding voor vrijwilligersbeleid in musea
VSBfonds en Movisie e.a.

Op feiten gebaseerde marketing
In de periode 2014 - 2016 heeft VSBfonds samen met MIcompany het programma 'Publieksbinding' mogelijk gemaakt voor tien podia en musea. Meer publieksinkomsten geeft instellingen een steviger basis en maakt ze minder afhankelijk van subsidies. Het genereren van herhaalbezoek door publieksbinding speelt daarbij een belangrijke rol. Zie voor inzichten en resultaten onderstaande rapporten en filmpje.  

Rapport Publieksbinding
VSBfonds en MIcompany

Factbased marketing
VSBfonds en MIcompany