Reservekandidaten

Soms trekken bursalen zich terug na de beurstoekenning; de opleiding gaat niet door, ze hebben een baan gekregen, zich bedacht of vanwege persoonlijke omstandigheden. Soms heeft een onderwijsinstellingen op voorhand te weinig aanmeldingen. Daarom werkt VSBfonds met reservekandidaten.

Omdat dit het eerste jaar is dat we de VSBfonds Beurs MBO hebben geïntroduceerd op 16 scholen, is het nog vrij onvoorspelbaar hoeveel animo er zal zijn. Het kan sterk verschillen per instelling.

Iedere instelling mag in iedere geval één extra kandidaat voordragen; dit is dan een reservekandidaat. De kandidaat moet worden verteld dat hij/zij/hen een reservekandidaat is en dat zijn kans op een VSBfonds Beurs niet zeker is.

De kandidaat die door jullie als reserve is voorgedragen, kan rekening houden met de volgende 2 scenario's:

1. Beurs alsnog toegekend half mei: Al voordat de beurzen definitief toegekend worden (mei) vallen er plekken 'vrij'. Soms maken instellingen geen of niet volledig gebruik van het quotum. Die beurzen worden toegekend aan de beste reservekandidaten bovenaan de reservelijst. Indien reguliere kandidaten zich terugtrekken (niet toegelaten, andere plannen) dan komt automatisch de reservekandidaat van dezelfde instelling in aanmerking voor de vrijgevallen plaats. Uiteraard mits de aanvraag van deze kandidaat volgens de normen van voldoende kwaliteit is en er een reservekandidaat van dezelfde instelling op de lijst staat.

2.  Alsnog toekenning mei - oktober: De 'overgebleven' reservekandidaten komen op een wachtlijst komen en zij krijgen op volgorde een nummer. Zij maken nog steeds kans op een VSBfonds Beurs. Hoe hoger ze op de wachtlijst staan, hoe groter de kans. Zodra een bursaal zich terugtrekt, wordt de reservekandidaat van dezelfde instelling benaderd voor de vrijgevallen plaats. Indien er geen reserve van die betreffende instelling (meer) is, of indien de betreffende reservekandidaat inmiddels andere plannen heeft gemaakt, dan komt de eerstvolgende op de wachtlijst in aanmerking.