Veelgestelde vragen contactpersonen hbo-wo onderwijsinstelling

 • Ik heb vragen of problemen met het online aanvraagformulier. Wie kan ik benaderen?

  Neem voor alle vragen, opmerkingen of problemen over het online aanvraagformulier rechtstreeks contact op met VSBfonds, Annemarijn Boelen, telefoon: 030 230 33 37 of aboelen@vsbfonds.nl.

 • Kunnen VSBfonds of Nuffic ondersteuning bieden bij promotie of voorlichting?

  Ja, dat kan. Medewerkers van Nuffic of VSBfonds zijn bereid om bijvoorbeeld een presentatie te geven over de VSBfonds Beurzen aan geïnteresseerde studenten of aan medewerkers. Ze kunnen bijvoorbeeld ook een stand op een voorlichtingsmarkt bemannen. Nuffic kan ook voorbeelden geven van best practices. Je kan hiervoor altijd contact opnemen.

 • Een student kan niet bij de selectiegesprekken zijn. Wat te doen?

  Het selectiegesprek is het allerbelangrijkste onderdeel van de selectieprocedure. Als een student in het buitenland is voor bijvoorbeeld een stage of afstudeerdoel, dan kun je het interview ook eerder houden. Let wel: het gesprek moet gehouden worden met de voltallige selectiecommissie die ook de andere selectiegesprekken gaat doen. Het is aan de selectiecommissie om te bepalen of ze eerder dan gepland bij elkaar komen. 

 • Is het mogelijk om het selectiegesprek online te voeren?

  Dat kan.

  Het heeft onze sterke voorkeur dat de gesprekken live worden gevoerd.

  Soms kan het niet anders en dan is online een prima 'noodoplossing'. Als onderwijsinstelling ben je niet verplicht om je medewerking hier aan te geven. Het is in de basis de verantwoordelijkheid van de student om te zorgen dat hij aanwezig kan zijn.

  Kies je er als instelling voor om alle gesprekken online te voeren. Vanwege efficiency-redenen. Dat kan ook. Heeft niet onze voorkeur. Maar als een kandidaat aangeeft echt liever een live gesprek te voeren, dan zou je dat als instelling moeten faciliteren.

  Lees de complete regeling en voorwaarden.

 • Een student wil alleen een schakeljaar gaan doen in het buitenland. Kan dat?

  Ja, als de student goed kan motiveren waarom hij alleen het schakeljaar wil doen, en als hij (later) een toelatingsbewijs tot alleen dat schakeljaar kan overleggen, dan kan dat. Het is uiteraard aan de selectiecommissie om een oordeel te vellen over deze aanvraag.

 • Een student wil in het buitenland een schakeljaar of pre-master doen en daarna een masteropleiding. Kan dat?

  Ja, dat kan. De student kan in het aanvraagformulier een beurs voor 2 academische jaren aanvragen, namelijk voor het schakeljaar of de pre-master en voor een jaar masteropleiding. In het aanvraagformulier moet hij goed duidelijk maken dat het om een schakeljaar en een masteropleiding gaat (bij de naam van de opleiding, in de bijlage met studie-motivatie). Ook moet hij de begroting voor de periode van 2 jaar maken.

  Als de student van plan is om na het schakeljaar een tweejarige masteropleiding te gaan doen, moet hij zich realiseren dat een VSBfonds beurs maximaal voor 2 academische jaren kan gelden. In dat geval moet hij bijvoorbeeld in het selectiegesprek ook aantonen dat hij nagedacht heeft over de financiering van een 3e jaar.

  Let op het volgende: mocht de student na het schakeljaar niet verder willen of kunnen gaan met het masterjaar, dan wordt het beursbedrag achteraf verlaagd. Immers: het maximale bedrag voor tweejarige studies is € 10.000 en voor kortere studies € 7.000. Deze student zal dan € 3.000 moeten terugbetalen.

 • Een student wil een opleiding op bachelor niveau doen na zijn bachelor in Nederland. Kan dat?

  Ja, mits een student goed kan motiveren waarom hij op bachelor niveau verder wil studeren, dan kan dat. Het is uiteraard aan de selectiecommissie om een oordeel te vellen over deze aanvraag.

 • Hoe worden de beurzen verdeeld over de onderwijsinstellingen?

  De verdeling van de beurzen over de deelnemende onderwijsinstellingen wordt deels bepaald door 3 elementen:

  • De grootte van de instelling - gemeten naar aantallen ingeschreven voltijdstudenten
  • De belangstelling op die instelling voor dit programma - aantal aanmeldingen over 3 jaar in verhouding tot het aantal toe te kennen beurzen
  • Mate waarin de voorgedragen kandidaten passen in het VSBfonds profiel - gemeten naar de scores van de kandidaten over de afgelopen 3 jaar op de punten 1- motivatie studieplan, 2- persoonlijke drijfveren, inclusief betrokkenheid bij de samenleving, 3- (maatschappelijke) activiteiten naast de studie

  Bekijk ook de pagina quotum.

 • Mijn instelling neemt nog niet deel aan het Beurzenprogramma? Kunnen wij mee gaan doen?

  De doelstelling van het Beurzenprogramma is in principe om zo veel mogelijk Nederlandse studenten die voldoen aan ons 'VSBfonds profiel' te bereiken. Een verzoek tot deelname wordt in principe welwillend bekeken als de onderwijsinstelling aan bepaalde voorwaarden voldoet. Neem hiervoor contact op met de Projectleider Beurzen bij VSBfonds

   

 • Hoe kan ik een begroting van een student beoordelen?

  Lees altijd de toelichtingen van de student bij elke post. 

  In het selectiegesprek kan je op bepaalde zaken doorvragen. Het is belangrijk om iedere aanvraag en dus ook de begroting in de persoonlijke context van de aanvrager te bekijken. Waarom heeft iemand geen studieschuld of geen lening? Wat kunnen ouders wel of niet bijdragen?

  Daarnaast gebruiken wij als benchmark het kostenoverzicht dat je vindt op de pagina kosten en ervaringen.

 • Welke informatie is voor mij nog meer interessant?

  Kijk op deze site met name naar de veelgestelde vragen voor studenten onder Beurs aanvragen en Ik heb al een beurs

 • Een van onze studenten heeft niet de Nederlandse nationaliteit, maar wil toch een aanvraag voor de VSBfonds Beurs indienen. Kan dit?

  Dit kan soms wel. Dit is een uitzondering. Neem contact op met VSBfonds/Nuffic om te overleggen of jullie kandidaat in aanmerking kan komen voor een VSBfonds Beurs.

  VSBfonds wil dat de kennis en ervaring die je de student het buitenland op doet, ten goede komt aan de Nederlandse samenleving. Dat hangt samen met de historie, het doel en de missie van VSBfonds. Daarom is het belangrijk dat de student de Nederlandse taal spreekt en actief is in de Nederlandse maatschappij en de toekomst na het buitenlandse verblijf in Nederland wilt voortzetten.

  Als de student maandelijkse studiefinanciering van DUO ontvangt, dan kan deze in aanmerking komen. Laat de student een kopie van correspondentie met DUO meesturen, waaruit wij kunnen concluderen dat deze inderdaad studiefinanciering ontvangt.

  Als de student niet de maandelijkse studiefinanciering ontvangt, kan deze wel een aanvraag doen, en verzoeken om een uitzondering voor je te maken. De kandidaat moet dan wel kunnen aantonen dat deze goed geworteld is in de Nederlandse maatschappij en je de Nederlandse taal beheerst. Verder moet duidelijk zijn dat de kandidaat de kennis die deze in het buitenland op gaat doen, wil inzetten voor de Nederlandse samenleving.