Selectie

Jouw universiteit of hogeschool zorgt voor de eerste selectie die in maart en april plaatsvindt. Er is een schriftelijke en mondelinge fase. De kandidaten worden vervolgens voorgedragen aan VSBfonds die het definitieve besluit neemt. Er zijn 140 beurzen beschikbaar. Of je in aanmerking komt hangt af van jouw maatschappelijke betrokkenheid, motivatie en de kwaliteit en financiële haalbaarheid van jouw studieplan.

Of je in aanmerking komt voor een VSBfonds Beurs hangt af van maatschappelijke betrokkenheid en motivatie

De selectie  

 • Nadat jij jouw online aanvraag hebt ingediend wordt deze automatisch verzonden naar de Nederlandse onderwijsinstelling die jij hebt ingevuld bij 'vooropleiding'.
 • De 140 VSBfonds Beurzen worden ieder jaar verdeeld onder de 37 Nederlandse universiteiten en hogescholen waar VSBfonds mee samenwerkt. Het aantal kandidaten dat een hogeschool of universiteit mag voordragen verschilt per onderwijsinstelling. Deze verdeling vind je hier.
 • De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke en een mondeling fase. 
 • In principe wordt iedereen die voldoet aan de voorwaarden uitgenodigd voor een gesprek om de aanvraag persoonlijk toe te lichten. Als er erg veel aanvragen (meer dan 3 keer het aantal beschikbare beurzen) zijn wordt er een schriftelijke voorselectie gemaakt.
 • Iedere universiteit of hogeschool selecteert zelf kandidaten. Dit wordt gedaan door een selectiecommissie die een brede samenstelling kent. Een objectieve selectie is hiermee gewaarborgd. 
 • De selectiecommissie bestaat uit minimaal drie personen. Het selectiegesprek duurt minimaal 20 minuten.
 • Staat jouw hogeschool of universiteit niet in de lijst, dan doet jouw onderwijsinstelling helaas niet mee en kun je geen aanspraak maken op een VSBfonds Beurs.
 • Alle criteria vind je terug in de voorwaarden
 • Na de selectie worden kandidaten voorgedragen aan VSBfonds. VSBfonds heeft een deel van de uitvoering van dit programma overgedragen aan Nuffic. De voordrachten worden door Nuffic gecontroleerd en beoordeeld. Soms wordt nog om nadere toelichting gevraagd. Daarna wordt bekend wie de VSBfonds Beurs daadwerkelijk toegekend krijgen.

Toekenning

Half mei krijg je uitsluitsel over je aanvraag. Er zijn drie mogelijkheden:

 • Je krijgt een afwijzing
 • Je krijgt de beurs. In de toekenningsbrief staat wat je verder moet doen. 
 • Je bent reservekandidaat. 

In juni organiseert VSBfonds de Beurzendag: de officiële uitreiking en het moment van toekenning en kennismaking met VSBfonds. Bekijk het filmpje van de Uitreiking 2023.

Met een deel van de bursalen vindt een evaluatiegesprek plaats met de Adviescommissies van VSBfonds. Dit is bedoeld om verbeteringen in het Beurzenprogramma aan te brengen.

Reservekandidaten 

Elke universiteit of hogeschool mag ook een aantal reservekandidaten voordragen. Ook hiervoor geldt een quotum.
Zijn er kandidaten die zich terugtrekken, dan maken reservekandidaten een kans. 

Sta je op de reservelijst? Dan heb je alsnog een kans om de beurs te krijgen. Er zijn 3 scenario's mogelijk

 1. Half mei krijg je een definitieve toekenning: er zijn reguliere kandidaten van jouw universiteit of hogeschool afgehaakt.
 2. Half mei krijg je een definitieve afwijzing: je behoort niet tot de beste 20 reservekandidaten die op de landelijke reservelijst staan.
 3. Half mei krijg je een plek op de reservelijst met daarbij jouw nummer: hoe hoger op de wachtlijst, hoe meer kans je maakt. 

VSBfonds & Nuffic

VSBfonds heeft de uitvoering van het Beurzenprogramma overgedragen aan Nuffic: de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. Nadat de onderwijsinstellingen hun kandidaten hebben voorgedragen, worden alle voordrachten bij Nuffic getoetst en beoordeeld. Na toetsing worden de beurzen definitief toegekend. Nuffic handelt verder alle administratieve handelingen af uit naam van VSBfonds; van uitbetaling, tot eventuele wijzigingen of problemen en de definitieve vaststelling. De student heeft na toekenning contact met de programmabeheerders bij Nuffic over de afhandeling van de VSBfonds Beurs.

Kijk voor meer informatie over Nuffic op www.nuffic.nl