Organisatie

VSBfonds wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van een Raad van Toezicht.
VSBfonds is in 2007 gesplitst in een donatiefonds en een vermogensfonds. VSBfonds en VSB Vermogensfonds zijn statutair nauw met elkaar verbonden. De Raad van Toezicht van VSBfonds en het bestuur van VSB Vermogensfonds vormen een personele unie. Dat wil zeggen dat dezelfde personen daarin zitting hebben.

Organisatie VSBfonds

VSBfonds telt op dit moment 41 medewerkers. VSBfonds kent een eigen arbeidsvoorwaardenregeling. Het fonds streeft daarbij een brancheconform salaris na voor directie en medewerkers. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen salaris of onkostenvergoeding.

Medewerkers

Directie & Secretariaat
• Bernt Schneiders, directeur
• Marlies Geurten, directieassistent, secretaris Raad van Toezicht

Afdeling Donaties
• Taeke Kuipers, manager donaties
• Loes Drieënhuizen, coördinator donaties/adviseur
• Iris van den Heiligenberg, secretariaat donaties

Kunst & Cultuur, Adviseurs Donaties
• Linda Janssen-Becker
• Hanna Kiewiet
• Machteld Willemse
• Johan van Rooy
• Aljoscha Wassenaar
• Guus Pengel

Kunst & Cultuur, Senior Adviseurs Donaties
• Martine Consten
• Romy Jochems
• Wendy Veerman
• Hedwig Heeremans 

Mens & Maatschappij, Adviseurs Donaties
• Brigitte Coté
• Rina Punt
• Diana Verwaijen

Mens & Maatschappij, Senior Adviseurs Donaties
• Jan-Willem Pijper
• Paul Klouwens
• Daniëlle Rap
• Sue van Soest

Beurzen
• Annemarijn Boelen, projectleider

Communicatie & Voorlichting
• Petra van Aken, hoofd communicatie en voorlichting
• Boudewijn Kooij, communicatieadviseur
• Brigitte Korthals, communicatieadviseur
• Annemarijn Boelen, voorlichter
• Steffen de Wolff, voorlichter

Controlling
• Hanneke Goossens, manager financiën & bedrijfsvoering
• Yuki Hau, financieel controller

Administratie
• Nicole den Engelsman, coördinator
• Anja Ekkel, medewerker administratie
• Angelique van Barneveld, medewerker administratie
• Olga Parkhomova, medewerker administratie
• Danny Smit, medewerker administratie
• Hayat Rahmoune, medewerker administratie

Personeel & Organisatie
• Yvonne Rietveld, medewerker personeel & organisatie

Facilitair/ Secretariaat / Telefonie
• Marchje Schaap, telefonist
• Susan van Grinsven, telefonist
• Yvonne Rietveld, facilitair medewerker
• Hennie Oostveen, ICT coördinator

Medewerkers worden gestimuleerd om ook in eigen tijd zich in te zetten voor de samenleving. Zie het overzicht met nevenfuncties.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directie en op het gevoerde beleid. Ook staat deze raad de directie met advies terzijde. De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun functie onbezoldigd en ontvangen geen onkostenvergoeding.

VSBfonds en VSB Vermogensfonds zijn statutair nauw met elkaar verbonden. De Raad van Toezicht van VSBfonds en het bestuur van VSB Vermogensfonds vormen een personele unie. Dat wil zeggen dat dezelfde personen daarin zitting hebben.

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

• Mevrouw prof. dr. L.J. Gunning-Schepers (voorzitter)
• De heer drs. C.J. Beuving
• De heer prof. dr. B. Compaijen
• De heer mr. H.H. Idzerda
• De heer drs. J.W.M. van der Knaap
• Mevrouw dr. J.J. Sylvester
• De heer drs. W. Weijland

Bekijk het overzicht met nevenfuncties van de Raad van Toezicht leden.

Organigram VSBfonds

Organigram