Organisatie

VSBfonds wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van een raad van toezicht. In 2007 is de organisatie gesplitst in een donatiefonds en een vermogensfonds. De twee fondsen zijn statutair nauw met elkaar verbonden. De raad van toezicht van VSBfonds en het bestuur van VSB Vermogensfonds vormen een personele unie; dat wil zeggen dat dezelfde personen daar zitting in hebben.

VSBfonds telt op dit moment 38 medewerkers. VSBfonds kent een eigen arbeidsvoorwaardenregeling. Het fonds streeft daarbij een brancheconform salaris na voor directie en medewerkers. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen salaris of onkostenvergoeding.

Medewerkers

Directie & Secretariaat
Bernt Schneiders, directeur
Loes Drieënhuizen, directiesecretaris
Margriet van Diggelen, impactcoördinator
Steffen de Wolff, adviseur externe betrekkingen

Manager Donaties
Kyra van West

Programma managers Mens & Maatschappij
Sue van Soest
Suzanne IJsselmuiden
Eylem Tanir
Petra van Aken

Programma managers Kunst & Cultuur
Martine Consten
Romy Jochems
Jorien Basart

Noord-Holland
Jouke van Buuren, regio-adviseur
Machteld Willemse, regio-adviseur

Zuid-Holland
Bas Jongmans, regio-adviseur
Zita Luna, regio-adviseur

Zeeland & Noord-Brabant
Diana Verwaijen, regio-adviseur
Johan van Rooy, regio-adviseur

Limburg & Gelderland
Steffen de Wolff
Mohammed Saiah, regio-adviseur
Dennis Winter, regio-adviseur

Overijssel, Utrecht & Flevoland
Brigitte Coté, regio-adviseur
Guus Pengel, regio-adviseur

Friesland, Groningen & Drenthe
Bram Prinsen, regio-adviseur
Jamal Chrifi, regio-adviseur

Beurzen
Annemarijn Boelen, projectleider beurzen
Annelieke Stam, projectadviseur beurzen

Communicatie
Hilde Neijssel, hoofd communicatie
Rick Morssink, communicatieadviseur
Marieke de Koning, communicatieadviseur

Financiën en bedrijfsvoering
Sandra Goris, manager financiën en bedrijfsvoering

Controlling
Sander de Vries, financieel controller (ad interim)
Merel Oerlemans

ICT
Rogier Kleine, medewerker
René Kok, support medewerker

Donatie Administratie
Nicole den Engelsman, coördinator
Anja Ekkel, medewerker 
Angelique van Barneveld, medewerker 
Danny Smit, medewerker 
Olga Parkhomova, medewerker 
Dionne Doets, medewerker 

Personeel & Organisatie
Yvonne Rietveld, medewerker P&O

Facilitair / Receptie
Anita van Dijk, receptioniste
Leontien Blok, receptioniste

Medewerkers worden gestimuleerd om ook in eigen tijd zich in te zetten voor de samenleving. Zie het overzicht met nevenfuncties.

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directie en op het gevoerde beleid. Ook staat deze raad de directie met advies terzijde. De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun functie onbezoldigd en ontvangen geen onkostenvergoeding.

VSBfonds en VSB Vermogensfonds zijn statutair nauw met elkaar verbonden. De Raad van Toezicht van VSBfonds en het bestuur van VSB Vermogensfonds vormen een personele unie. Dat wil zeggen dat dezelfde personen daarin zitting hebben.

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

  • Mevrouw drs. J. Klijnsma (voorzitter)
  • De heer drs. F.J. van Bruggen
  • De heer dr. R.R.S. Dayala
  • Mevrouw drs. M.E.R. van Elst
  • Jhr. E.F.M. van Nispen tot Sevenaer
  • De heer mr. D.E. Povel
  • Mevrouw dr. J.J. Sylvester

Bekijk hier welke nevenfuncties de leden van de Raad van Toezicht bekleden. 

Organigram VSBfonds

Organigram