Maak onze donatie aan jullie project zichtbaar

Jullie kunnen ons helpen om Nederland te laten zien waaruit het werk van VSBfonds bestaat. Dit kun je doen door onze donatie op verschillende manieren zichtbaar te maken voor de doelgroepen waar jullie project zich op richt. Je kunt hier middelen voor gebruiken uit onze promotietoolkit.

Met communicatie over onze steun aan jullie project helpt je ons meer mensen en meer projecten te bereiken. Je kunt aan je publiek en achterban laten zien dat VSBfonds jullie project ondersteunt.

Omdat je een donatie van VSBfonds hebt ontvangen, verwachten wij dat je je actief inspant om VSBfonds onder de aandacht van je doelgroepen te brengen. 

Promotietoolkit VSBfonds 

Wij verwachten dat je in ieder geval het volgende doet als je een donatie voor je project hebt ontvangen:

  • Vermeld ons logo op jullie website en brochures
  • Neem de tekst over VSBfonds over op je website
  • Verstuur een persbericht over de donatie die je van VSBfonds ontvangt
  • Stuur minimaal twee goede foto’s van je project naar communicatie@vsbfonds.nl.

 

Daarnaast kunt u ook nog het volgende doen:

  • Plaats een van onze banners op je website of in je e-nieuwsbrief of e-magazine
  • Plaats een advertentie in je programmaboekje of brochure
  • Werk met ons publiciteitsmateriaal
  • Zet jullie sociale mediakanalen in voor berichten over de projectondersteuning van VSBfonds.

 

Voorbeelden communicatie-uitingen gevraagd

Heb je de steun van VSBfonds voor jullie project zichtbaar gemaakt via een van de onderdelen van onze promotietoolkit? Dan ontvangen wij daar graag voorbeelden van. Je kunt ze naar ons sturen via: communicatie@vsbfonds.nl. Zet je het VSBfonds projectnummer erbij?

Vragen?

Als je vragen heeft over de inzet van één van de promotiemogelijkheden uit de toolkit, neem dan contact op met onze communicatieadviseurs.

T (030) 230 33 00
M communicatie@vsbfonds.nl