Corporate tekst

Met communicatie over onze steun aan jullie project helpt je ons meer mensen te bereiken. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld de corporate tekst over VSBfonds opnemen in jullie communicatiemiddelen.

De corporate tekst over ons fonds is beschikbaar in een korte en een langere versie. 

Korte versie corporate tekst VSBfonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

Lange versie corporate tekst VSBfonds

De langere versie kunt u hier downloaden.

Corporate tekst in het Engels

Heb je een Engelstalige tekst nodig over VSBfonds? Dan kunt u deze hier downloaden.

Schrijfwijze VSBfonds

Je schrijft VSBfonds aan elkaar. ‘VSB’ met hoofdletters en fonds met kleine letters.