VSB fonds, iedereen doet mee

VSBfonds, nieuws

  • Lang Leve Kunst in Tijd voor Max

    Gisteren was Lang Leven Kunst te zien in het programma Tijd voor Max, in het kader van de Nationale Week van Zorg en Welzijn. Lang Leve Kunst richt zich op cultuurparticipatie door ouderen en wordt gesteund door verschillende fondsen, waaronder VSBfonds, en de ministeries van OCW en VWS. 

  • Interesse in cultuurdeelname door ouderen?

    Cultuurparticipatie heeft een belangrijk positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen. Inspiratie voor goede ideeën voor ouderendeelname zijn te lezen op de website van het programma 'Lang Leve Kunst'.

  • Nieuwe erfgoedwet: nog onvoldoende wettelijke bescherming

    Op 1 januari 2016 treedt een nieuwe erfgoedwet in werking. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. De Vereniging Rembrandt heeft een position paper opgesteld, waarin zij pleit voor een optimale bescherming van het belangrijke openbare kunstbezit, waarbij ontzamelen mogelijk blijft. VSBfonds steunt het standpunt in dit paper, net als Prins Bernhard Cultuurfonds en Fonds 21.

Stel je eens voor...

een samenleving waaraan iedereen meedoet, waar mensen elkaar ontmoeten en begrijpen, elkaar inspireren, zich ontwikkelen en een bijdrage leveren.

Zo'n samenleving begint met mensen met een plan, een idee of een ideaal. Met mensen die denken en vervolgens doen. VSBfonds steunt deze mensen, niet alleen met geld, maar ook met kennis, ervaring en een professioneel netwerk.

Stel je eens voor wat we samen voor elkaar kunnen krijgen....

Agenda

Projecten

Sluiten