Huidige lichting

Voor het Beurzenprogramma 2022 zijn weer 165 beurzen beschikbaar. Er zijn dit jaar een enkele wijzigingen. Diversiteit en inclusiviteit blijven een belangrijk aandachtspunt.

Wijzigingen 2022

Net als afgelopen jaar hebben wij ook voor de komende ronde de Nederlandse afstudeerperiode opgerekt. Studenten die vorig jaar in verband met corona hun buitenlandplannen misschien niet hebben kunnen uitvoeren krijgen dit jaar ook de kans om een VSBfonds Beurs aan te vragen. De geldende Nederlandse afstudeerperiode voor de ronde 2022 is dus: 1 maart 2020 - 31 december 2022.

Het is niet ondenkbaar dat we deze verlengde afstudeerperiode zullen behouden. Ook zonder corona is het voor veel studenten best 'veel' om in hun afstudeerjaar, ook nog eens een buitenlandse vervolgstudie te vinden, te organiseren èn te financieren. Benieuwd naar jullie mening hier over...?

Verder hebben we de voorwaarde dat de student de afgelopen jaren in Nederland een voltijd student moet zijn geweest laten vervallen:
1. Juist vanuit het oogpunt van diversiteit is het zinvol om sommige studenten die hard moeten werken om hun Nederlandse studie te financieren, ook de kans te geven een beurs aan te vragen als zij naar het buitenland willen voor een droomstudie.
2. In het verleden is hier al door verschillende contactpersonen, diversity officers en adviescommissieleden over geadviseerd.
3. Relatief is het aantal deeltijd en duale studenten maar een hele kleine groep
4. We willen voorkomen dat studenten die om andere redenen dan financiële noodzaak deeltijd of duaal hebben gestudeerd 'misbruik' maken hiervan. Dus juist ook in deze gevallen is het belangrijk altijd door te vragen over de financiële urgentie. Gebrek aan financiële urgentie kan altijd een reden zijn om iemand af te wijzen.
5. Onder de begroting is een vraag toegevoegd naar de studieschuld die de student bij DUO heeft? Dit kan behulpzaam zijn bij het beoordelen van de financiële urgentie.

Update eigen websites

  • Er staat weer een nieuw tijdpad online.
  • Wijziging voorwaarden: De leeftijdseis is vervallen. Let goed op dat dit ook in jullie eigen informatievoorziening wordt aangepast.
  • Andere belangrijke wijziging: De mogelijkheid om zelf als instellingen aanvullende documenten op te vragen is er niet meer. Zorg ajb dat jullie eigen website op dit punt wordt aangepast!
  • We vragen geen motivatiebrieven meer. Deze vragen zijn nu geïntegreerd in het aanvraagformulier.
  • Kloppen de jaartallen en de gegevens van de contactpersoon op jullie eigen website nog?
  • Willen jullie de schrijfwijze controleren? Het is VSBfonds en VSBfonds Beurzen. VSBfonds is aan elkaar geschreven met een kleine f (en graag zonder lidwoord ervoor). Dus niet 'de VSB', 'het VSB Fonds', 'de VSB Beurs' of andere varianten. 

Tijdpad

September 2021
Aanvragen voor de ronde van 2022 is vanaf nu mogelijk

1 maart 2022
Uiterste datum voor het aanvragen van VSBfonds Beurs 2022

1 maart – 5 april 2022
Schriftelijke en mondelinge fase van de selectie

6 april 2022
Voordracht van de kandidaten door de onderwijsinstellingen

17 mei 2022
Definitieve toekenning van de beurs

3 juni 2022
Uitreiking VSBfonds Beurzen 2022

1 juli 2022 – 30 juni 2023
Periode van vertrek met een toegekende Beurs

Nieuwe contactpersoon

De inloggegevens van jullie instelling zijn gekoppeld aan het persoonlijk e-mailadres van de contactpersoon. Is er een nieuwe contactpersoon? Geef dat zo spoedig mogelijk door. 

Vragen over inloggegevens? 
Neem contact op met Annemarijn Boelen van VSBfonds; bel 030 230 33 37 of mail naar aboelen@vsbfonds.nl.

Deadline

De deadline voor de aanvragen is 1 maart: Om middernacht sluit de inschrijving. 
Tip: Houd bij je planning rekening met de voorjaarsvakantie. Voor de regio’s Midden en Zuid valt 1 maart midden in de voorjaarsvakantie!

Meer info 

Voor alle vragen over het VSBfonds programma kun je contact opnemen met Naomi de Bruin en Emmy Bannink van Nuffic.