Veelgestelde vragen

 • Waar vind ik het online aanvraagformulier voor de VSBfonds Beurs?

  Om de VSBfonds Beurs aan te vragen moet je eerst de quickscan invullen. Deze geeft een snelle scan van de voorwaarden. Heb je die vragen allemaal doorlopen, dan kan je aan online aanvraagformulier invullen.

  Je moet je dan wel eerst registreren en een account aanmaken.

 • Waar moet ik mijn beursaanvraag inleveren?

  De beursaanvraag dien je digitaal in. Je moet altijd eerst een quickscan invullen. Vervolgens komt je aanvraag terecht bij je eigen (Nederlandse) onderwijsinstelling. Die zorgt in eerste instantie voor de mondelinge selectie van de kandidaten. De geselecteerde kandidaten dragen ze voor bij VSBfonds / Nuffic. Elke instelling mag een bepaald aantal kandidaten voordragen.

  Als je een VSBfonds Beurs wilt aanvragen raden we je aan allereerst contact op te nemen met de VSBfonds contactpersoon bij de onderwijsinstelling waar je studeert. Dat is meestal iemand van het international office.

  Wij bekijken altijd de context van iemands persoonlijke situatie. Ook als je denkt dat je misschien niet past bij de voorwaarden willen we je toch van harte uitnodigen om contact met ons op te nemen. Misschien is de VSBfonds Beurs juist wèl iets voor jou? Bespreek met onze contactpersoon wat jou drijft en wellicht adviseren zij je om toch een aanvraag in te dienen.

 • Waarom moet je 18 zijn om de VSBfonds Beurs aan te vragen?

  De VSBfonds Beurs vraag je zelf aan voor jouw eigen buitenlandplan. Je gaat niet met school of met VSBfonds. Je gaat zelf. Je bent dan ook verantwoordelijk voor jezelf als je in het buitenland bent. Daarom moet je 18 zijn.

 • Ik wil een heel jaar gaan studeren. Kan dat ook?

  Ja, dat mag zeker. Alleen..., het maximale bedrag van de VSBfonds Beurs blijft € 4.000. De duur van een buitenlandplan waarvoor je de VSBfonds Beurs kan vragen is minimaal 2 weken. We willen met deze beurs vooral allereerste buitenlandervaringen stimuleren. 

  Wil je een heel jaar of zelfs 2 jaar in het buitenland studeren? Geweldig, maar dan zal je misschien ook nog andere bronnen van financiering moeten gaan zoeken. Je kan contact opnemen met VSBfonds voor advies hiervoor.

 • Ik wil een talencursus in het buitenland gaan doen. Kan dat met een VSBfonds Beurs?

  Ja hoor, dat mag. Het belangrijkste bij ieder buitenlandplan is dat je goed kan uitleggen waarom je dit wil, waarom dit belangrijk is voor jou persoonlijk.

  Daarnaast zijn we ook altijd geïnteresseerd om te weten hoe jij op jouw manier met die buitenlandervaring straks iets gaat bijdragen aan jouw omgeving.

  N.B.: Voor hbo/wo-studenten geldt dit niet. Die mogen met een VSBfonds Beurs alleen studeren aan een erkende hoger onderwijsinstelling.

 • Moet je al toegelaten zijn tot de buitenlandse opleiding of cursus op het moment dat je de aanvraag doet?

  Nee, dat hoeft niet. In het geval van studies op opleidingen weet je ten tijde van de aanvraag vaak nog niet of je toegelaten bent; die berichten komen vaak pas tegen de zomer.

  Het is wel belangrijk dat je tijdig contact opneemt met de onderwijsinstelling waar je naartoe wil. Wat zijn je kansen om toegelaten te worden. Stuur zo mogelijk kopieën van correspondentie, emails mee. Als je dat nog niet hebt, is het slim om een kopie mee te sturen van de toelatingseisen. Hiermee kan de selectiecommissie inschatten hoe je kansen zijn om toegelaten te worden.
  Aangezien een toegekende beurs komt te vervallen als je niet wordt toegelaten, is deze inschatting van je kansen een belangrijk onderdeel in de selectie.

  Wanneer je geselecteerd wordt voor een beurs, krijg je de beurstoekenning op voorwaarde dat je toegelaten wordt.

 • Mijn buitenlandse opleiding of cursus is al begonnen voor 1 juli. Kan ik de beurs aanvragen voor de resterende periode?

  Nee, volgens de procedure kun je niet eerder vertrekken dan 1 juli. De selectieprocedure wordt immers in juni afgerond.

  Ben je al begonnen met een studie in het buitenland? Dan lijkt de financiële noodzaak voor de VSBfonds Beurs niet zo hoog: immers, je bent al begonnen aan een studie zonder dat je de uitslag van de beursaanvraag wist. Wij zouden kunnen concluderen dat je het zonder de VSBfonds Beurs financieel ook zou redden.

 • Ik ben niet in staat om in maart persoonlijk voor de selectiecommissie te verschijnen voor het selectie-interview. Wat nu?

  Het heeft onze sterke voorkeur dat alle kandidaten persoonlijk en live voor de selectiecommissie verschijnen voor het selectie-interview. Dit interview is immers het belangrijkste onderdeel van de selectie. Kun je niet verschijnen? Neem dan contact op met onze contactpersoon op jouw onderwijsinstelling. Zij zullen zich inspannen om te kijken of het gesprek online kan worden gehouden. Als dit niet mogelijk is of niet lukt, dan is dat voor jouw risico.

  Zorg dus hoe dan ook dat je beschikbaar bent in de maand maart en informeer eventueel tijdig bij de contactpersoon van je instelling of al bekend is wanneer de interviews gepland zijn.

  Houd er rekening mee dat de selectiecommissie vaak bestaat uit drukbezette mensen van je instelling en dat daarom deze gesprekken vaak lang van tevoren zijn gepland. Het verzetten van de data of datum van het interview zal vrijwel nooit mogelijk zijn.

  Let wel: onderwijsinstellingen zijn niet verplicht om hun medewerking te verlenen aan online gesprekken. Indien de kandidaat en onderwijsinstelling het eens worden over het voeren van een online selectiegesprek dan betekent dit dat er een online gesprek met beeld en geluid wordt gevoerd. Telefonische interviews zijn nooit toegestaan.

 • Waarom kan niet iedere mbo-student een VSBfonds Beurs aanvragen?

  VSBfonds werkt voor het beurzenprogramma samen met een groot aantal universiteiten en hogescholen en met 16 mbo-instellingen in Nederland. De beurzen voor mbo-ers bestaan pas sinds 2023. Dit deel van ons beurzenprogramma is dus vrij nieuw. Het is onze intentie om dit programma geleidelijk uit te breiden met meer mbo-instellingen.

  Studeer je aan een mbo waar VSBfonds niet mee samenwerkt. Dan heb je helaas nu nog pech. Misschien zit jouw school er volgend jaar wel bij...

  Je kan met vragen hier over altijd contact opnemen met de Projectleider Beurzen bij VSBfonds.

 • Wat wordt bedoelt met dat mijn buitenlandplan maatschappelijk relevant moet zijn?

  VSBfonds is een stichting met een maatschappelijk doel. Wij investeren in de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Meer over VSBfonds vind je hier.

  Met de VSBfonds Beurzen willen wij jonge mensen belonen die gedreven zijn om het beste uit zichzelf te halen. Wij vragen je om na te denken hoe jij op jouw eigen manier iets 'terug kan geven' aan je omgeving. Alles is goed. Het gaat er om dat je hebt nagedacht over het feit dat je iets krijgt (een beursbedrag van misschien wel € 4.000) en hoe jij dan iets kan teruggeven. 

  Om je te helpen kan je bijvoorbeeld denken in de richting van de UNESCO-doelen. Sommige scholen zijn UNESCO-scholen, dus je herkent deze thema's misschien wel. Die UNESCO-doelen zijn:
  1- Vrede en mensenrechten
  2- Duurzaamheid
  3- Intercultureel leren
  4- Wereldburgerschap

  Praat hier over met je ouders, met vrienden of een leraar. Ook onze contactpersoon op jouw eigen school kan je helpen met het formuleren van jouw ideeën hier over.

 • Ik moet stagelopen voor mijn Nederlandse mbo-opleiding. Die wil ik graag in het buitenland doen. Kan ik daar ook een VSBfonds Beurs voor aanvragen?

  Nee, dat kan niet. De VSBfonds Beurs mag je voor alle denkbare buitenlandplannen waar je iets van gaat leren gebruiken. Je mag deze beurs alleen niet gebruiken voor iets wat onderdeel van je Nederlandse studie is. Onze beurs is voor iets wat je extra wil doen. Iets wat voor jouw persoonlijke ontwikkeling belangrijk is.

 • Ik heb niet de Nederlandse nationaliteit. Kan ik toch in aanmerking komen?

  Je kunt bij uitzondering en na overleg met VSBfonds in aanmerking komen voor een VSBfonds Beurs.

  VSBfonds wil dat de kennis die je in het buitenland op doet, ten goede komt aan de Nederlandse samenleving. Dat hangt samen met de historie, het doel en de missie van VSBfonds. Daarom is het belangrijk dat je de Nederlandse taal spreekt en actief bent in de Nederlandse maatschappij en je je toekomst na het buitenlandse verblijf in Nederland wilt voortzetten.

  Als je de maandelijkse studiefinanciering van DUO ontvangt, dan kun je in aanmerking komen. Stuur een kopie van correspondentie met DUO mee, waaruit wij kunnen concluderen dat je inderdaad studiefinanciering ontvangt.

  Als je niet de maandelijkse studiefinanciering ontvangt, kun je wel een aanvraag doen, en verzoeken om een uitzondering voor je te maken. Je moet dan wel kunnen aantonen dat je goed geworteld bent in de Nederlandse maatschappij en dat je de Nederlandse taal beheerst. Verder moet je duidelijk maken dat je de kennis en ervaring die je in het buitenland op doet, wil inzetten voor de Nederlandse samenleving.

 • Ik heb gestudeerd aan 1 van de 16 mbo-s die meedoen, maar ik heb geen diploma gehaald, kan ik dan ook een VSBfonds Beurs aanvragen?

  Nee, dat kan niet. Of je bent nu ingeschreven als student aan 1 van die 16 mbo's, óf je hebt je diploma afgelopen jaar gehaald (de datum op je diploma is dan niet langer geleden dan 01-06).

 • Ik heb al een fantastische ervaring gehad in het buitenland met de VSBfonds Beurs, en nu zou ik nog wel een keer willen gaan! Mag ik de VSBfonds Beurs MBO nog een keer aanvragen?

  Nee, dat mag niet.
  Als je de beurs al een keer hebt aangevraagd, maar je bent de eerste keer niet door de selectie gekomen, dan mag je het natuurlijk wel nog een keer proberen. Dus meerdere keren aanvragen mag wel. Maar je kan de VSBfonds Beurs MBO maar één keer krijgen.