Kunst & Cultuur

Zet jij je in voor een creatieve, sociale en inclusieve samenleving? Dan kunnen wij misschien helpen!

VSBfonds ondersteunt culturele organisaties die ervoor zorgen dat iedereen in Nederland kan, mag en wil meedoen aan kunst en cultuur.

Actief bezig zijn met kunst en cultuur maakt je nieuwsgierig naar een ander en helpt je om je in te leven in de wereld om je heen. Deelname zorgt ook voor verbinding. Mensen met verschillende achtergronden (denk aan verschillen in leeftijd, opleidingsniveau, gezondheid, fysieke of mentale mogelijkheden, sekse, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging of cultuur) ontmoeten elkaar en beleven samen kunst en cultuur, bijvoorbeeld tijdens een festival, in een museum of tijdens een dance battle.  

Vanwege de verrijkende en verbindende kracht van kunst en cultuur vindt VSBfonds het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan culturele activiteiten. Toegankelijkheid verbeteren kan door aanbod te ontwikkelen waarmee ook nieuwe doelgroepen zich verbonden en gastvrij onthaald voelen. Daarbij is fysieke toegankelijkheid een aandachtspunt. Kunnen mensen met een beperking of een kleine portemonnee ook meedoen?    

Voor wie
We zijn er voor stichtingen en verenigingen, zoals vrijwilligersorganisaties, die zich inzetten voor kunstbeoefening in de vrije tijd, maar ook voor professionele instellingen en makers.

Voor wat
Om voor een donatie van VSBfonds in aanmerking te komen zijn belangrijke voorwaarden dat ontmoeting en toegankelijkheid centraal staan in een project of initiatief. Hieronder staat een kort overzicht van links naar informatie over het type projecten dat we ondersteunen en daarbij behorende criteria.

Bekijk deze goed en kies degene die op jouw project van toepassing is.
Daarna kun je de Quickcan doen en lezen of je een aanvraag kunt doen. 

Bekijk projectvoorbeelden

Benieuwd naar enkele projecten die wij eerder steunden? Bekijk de voorbeelden en lees waarom zij een donatie van VSBfonds ontvingen.