Introductie

Kunst en cultuur dragen bij aan een prettig leefklimaat, prikkelen onze creativiteit, geven inzicht in ons eigen verleden en zorgen voor een bredere blik op de samenleving. Hoe meer mensen deel kunnen nemen aan het kunst- en cultuuraanbod in Nederland, hoe beter. Daarom zet VSBfonds zich in om kunst- en cultuurprojecten te ondersteunen met geld, maar ook met kennis en netwerk.

Welke kunst- en cultuurprojecten ondersteunt VSBfonds?

Wij steunen kunst en cultuur in de breedste zin van het woord. Denk aan podiumkunsten, beeldende kunsten of andere kunstvormen, maar ook aan materieel en immaterieel cultureel erfgoed. We verlenen subsidie aan projecten door het hele land, zowel in de steden als in de regio. We steunen initiatieven van professionals, maar ook van vrijwilligers.Het uitgangspunt is: iedereen doet mee!

Criteria voor subsidie

Uw subsidieaanvraag beoordelen wij op twee punten:

1. Het project is gericht op een grote en diverse groep mensen
We kiezen voor projecten die een zo groot en divers mogelijke groep mensen betrekt bij kunst en cultuur. Bijvoorbeeld door het onderwerp of de opzet van het project, een overtuigend marketing- en communicatieplan of door samenwerking met relevante partners. Dit zijn slechts voorbeelden. U weet als organisator het beste op welke manier u uw publiek kunt bereiken.

Probeer de volgende vragen te beantwoorden in uw donatieaanvraag:

  • Hoe benadert en bereikt u uw doelgroepen?
  • Welke plannen heeft u om doelgroepen blijvend aan u te binden?
  • Spant u zich ook in om nieuw publiek of nieuwe deelnemers bij uw initiatief te betrekken?
  • Wat betekent juist dit project voor de publieksontwikkeling van uw organisatie.

 2. Het project helpt publiek om kunst en cultuur optimaal te beleven
We kiezen voor projecten waarin een deelnemer of het publiek een intensieve kunst- en cultuurbeleving heeft óf geholpen wordt om zich verder in kunst en cultuur te verdiepen. Misschien betrekt u uw doelgroepen bij de totstandkoming van uw project of kiest u een verrassende manier van presenteren? Of organiseert u een passende randprogrammering gericht op reflectie, actieve deelname of dialoog. Dit zijn slechts voorbeelden. U weet als organisator het beste hoe u de impact van uw project zo groot mogelijk maakt.

Probeer de volgende vragen te beantwoorden in uw donatie aanvraag:

  • Hoe wakkert u de belangstelling voor kunst en cultuur aan bij de deelnemers of bezoekers van uw project?
  • Hoe begeleidt u hen in hun bezoek of deelname?
  • Waarom past juist die aanpak goed bij uw project en bij uw doelgroepen?
  • Vraagt u uw doelgroepen naar hun ervaring? En hoe is uw organisatie daarop ingericht?

Het spreekt voor zich dat de kwaliteit van de gepresenteerde kunst of het gepresenteerde erfgoed goed moet zijn.

Wat ondersteunen we niet?

Projecten die vooral gericht zijn op de ontwikkeling van de sector, van instellingen of van kunstenaars komen niet voor ondersteuning in aanmerking.

Aanvraag indienen?

Een goede aanvraag indienen kost tijd. Misschien meer dan u zich vooraf realiseert. Een goede voorbereiding helpt. Bekijk onderstaande animatie met tips!    
Aanvragen Bij VSBfonds (1)  

Lees, voordat u een aanvraag indient, de tekst die op uw type project van toepassing is:

Projecten van en voor amateurkunstenaars
Projecten gericht op onderwijs
Projecten gericht op publiek 


Door 7 vragen te beantwoorden ziet u direct of uw project voldoet aan een aantal algemene criteria om een aanvraag voor een donatie in te kunnen dienen. Doe hier de quickscan.

Twijfelt u of uw project voldoende aansluit bij ons donatiebeleid? Bel dan met een van onze voorlichters: 030 230 33 03. Of mail naar info@vsbfonds.nl

Wilt u direct een aanvraag doen? Ga dan naar Aanvragen.

Sluiten