Kunst & Cultuur

VSBfonds gelooft dat de werking van kunst en cultuur op het individu, collectieve effecten in de samenleving tot stand brengt. Het helpt ons om emoties te uiten, maar ook inspiratie en troost te ervaren. Het biedt mensen de mogelijkheid zichzelf creatief uit te drukken, wat zorgt voor zingeving en verbinding met anderen. 

Door kunst en cultuur te ervaren, leren mensen beter reflecteren op zichzelf en anderen, en worden ze in staat gesteld anders te denken. Dit zorgt vaak voor een bredere kijk op de wereld en de maatschappij waarin we leven. Het leert ons met meer empathie voor anderen samen te leven. Als cultuurfonds vinden we het belangrijk projecten financieel te ondersteunen die deze effecten tot stand brengen. 

Op welke projecten richten wij ons?

Het werkveld van kunst & cultuur is breed. Omdat VSBfonds niet in staat is het hele werkveld financieel te ondersteunen richten wij ons op diéprojecten waarbij de focus ligt op publiek en deelnemers. Als aanvrager moet u duidelijk kunnen aantonen wat u bij de deelnemers of het publiek teweeg wilt brengen. En vinden wij het belangrijk dat het project zorgt voordirecte verbinding of ontmoeting tussen kunst en mensen.


Hieronder ziet u de thema's/projecten waarvoor u een aanvraag kunt doen. Bekijk deze goed en kies degene die op uw project van toepassing is. Daarna kunt u de Quickcan doen en lezen of u een aanvraag kunt doen. 

Waar letten we op bij de beoordeling van uw aanvraag? 

  • Is het project ontstaan vanuit een maatschappelijk bewustzijn of belang?
  • Kunt u duidelijk uitleggen waarom u dit project doet,wat u precies gaat doen en voor wie?
  • Is de doelgroep betrokkenbij de ontwikkeling van het plan?
  • Is er nagedacht over het creëren van een open en gastvrije houding, zodat elk publiek zich welkom voelt? Is er binnen het project aandacht voor diversiteit?
  • Realiseert uw project de beoogde impact bij de doelgroep?

Format voor begroting en dekkingsplan


Voor projecten op het terrein van Podiumkunsten bieden wij een format voor uw begroting aan. Een handig hulpmiddel met een voorgeprogrammeerde indeling in kostensoorten, ingebouwde formules en uitklapvelden. U kunt naar eigen inzicht velden toevoegen en overslaan. Het format bevat zowel kosten als baten, dus een apart dekkingsplan is niet nodig. Het begrotingsformat is niet verplicht, maar we bevelen het gebruik ervan wel. Het format is ontwikkeld in samenwerking met andere publieke en private cultuurfondsen, dus u kunt hetzelfde format indienen bij de deelnemende fondsen.

Bekijk projectvoorbeelden

Bent u benieuwd naar enkele projecten die wij eerder steunden? Bekijk de voorbeelden en lees waarom zij een donatie van VSBfonds ontvingen.