Kunst & Cultuur Community-arts

Houd jij je bezig met het ontwikkelen van kunstprojecten in de wijk waar mensen actief aan meedoen onder begeleiding van een kunstenaar? En richten deze projecten zich op sociale doelen? Zoals bijvoorbeeld verbetering van de mate waarin mensen zich met elkaar verbonden voelen? Dan ondersteunt VSBfonds graag jouw community-art project. 

Houd rekening met onderstaande criteria:

  • Ontmoeten: zorg je met dit project voor nieuwe of meer ontmoetingen tussen mensen met verschillende achtergronden? Zorgt de ontmoeting er bijvoorbeeld voor dat mensen meer over elkaar te weten komen of gestimuleerd worden om nieuwe contacten te leggen?
  • Verrijken: ontwikkelen mensen zich door dit project op artistiek vlak? Ontdekken ze hun talenten of ontwikkelen ze technische vaardigheden? Doen ze nieuwe ideeën op die ze aan het denken zetten?   
  • Toegang tot: zorg je met het aanbod dat nieuwe doelgroepen zich ermee kunnen identificeren? Voelen nieuwe doelgroepen zich gastvrij onthaald? Is ook gedacht aan mensen met een beperking of een kleine portemonnee?     

 Daarnaast kijken we bij community-arts projecten of: 

  • het gaat om een artistiek hoogwaardig project dat vanuit de visie van een professionele maker is ontwikkeld 
  • er een duidelijke aanleiding vanuit een maatschappelijk vraagstuk is voor het project  
  • de doelgroepen bij het maakproces zijn betrokken 

 Wat ondersteunen we niet: 

  • community-arts projecten die alleen gericht zijn op het artistieke proces van de maker
  • campagnes zoals bevrijdingsfestivals

Doe nu de Quickscan!

Deze scan geeft een indicatief antwoord of je een aanvraag kunt doen.