Tips voor invullen aanvraagformulier 

Onderstaand enkele handige tips voor als je ons aanvraagformulier gaat invullen.
(Deze tips zijn niet van toepassing voor studenten die een beurs willen aanvragen) 

Online aanvragen: jouw account 

Je kunt alleen een aanvraag indienen via ons online aanvraagformulier. Het doen van een aanvraag begint met het aanmaken van een account, of, als je dit al hebt gedaan, inloggen op je account.
Via je eigen account kun je een aanvraag starten en indienen. En vervolgens kun je na inloggen ook de status van de aanvraag volgen.

Welke documenten moet je bij je aanvraag aanleveren? 

Tijdens het invullen van je aanvraag krijg je het verzoek om diverse documenten te uploaden. Deze geven informatie over de organisatie die je vertegenwoordigt en over het project waar je financiering voor vraagt. Tip: als je deze documenten op je computer bij de hand hebt, kun je ze eenvoudig toevoegen aan het aanvraagformulier. 

Goed om te weten is dat wij pas kunnen starten met de behandeling van je aanvraag, als je bij het indienen alle gevraagde documenten mee hebt gestuurd. Als je aanvraag niet compleet is of niet de goede documenten bevat, moeten we die aanvullend bij je opvragen. Dat vertraagt de doorlooptijd.  

Het gaat om de volgende documenten:
- uittreksel Kamer van Koophandel, niet ouder dan één jaar, geen bericht van registratie of een online inzage;
- recent rekeningafschrift, niet ouder dan één jaar;
- (beknopt) projectplan;
- projectbegroting inclusief dekkingsplan, op het dekkingsplan moet een opgave van de andere benaderde financiers inclusief gevraagde bijdrage te zien zijn.;
- begeleidende brief bij je aanvraag (niet verplicht);
- eventuele andere documenten, zoals bijvoorbeeld offertes die je hebt opgevraagd.

Bij aanvragen boven € 10.000 vragen we je ook om:
- statuten, moeten voorzien zijn van een handtekening en waarmerk van de notaris;
- jaarverslag;
- jaarrekening (incl. balans en winst- & verliesrekening).

Afhankelijk van waarvoor je een aanvraag doet kunnen we om extra documenten vragen. Denk bijvoorbeeld aan een exploitatiebegroting of een activiteitenplan

Bestuur

Bij het beoordelen van je aanvraag hanteren we de norm dat het bestuur van de organisatie die je vertegenwoordigt, uit minimaal drie onafhankelijke natuurlijke personen dient te bestaan. Deze personen zijn zelf niet (in)direct betrokken bij de uitvoering van het project en staan niet in een zekere familiale relatie tot elkaar. Een andere bestuurssamenstelling dan door de hier aangegeven samenstelling kan voor ons meewegen in onze besluitvorming.

Ondertekenen aanvraag 

Aanvraag tot € 5.000? 
Dien je een aanvraag in voor een bedrag tot en met € 5.000,- ? Dan vragen we je van twee tekenbevoegde personen de e-mailadressen in te vullen in het aanvraagformulier. Deze personen ontvangen dan per e-mail binnen enkele minuten ieder een andere code, die je allebei moet invullen in het formulier. Tip: laat deze personen vooraf weten dat ze een code ontvangen die ze aan je moeten doorsturen voor de ondertekening van het aanvraagformulier. Met deze wijze van ondertekening ga je vooraf al akkoord met de voorwaarden voor eventuele betaling, zodat wij je aanvraag snel kunnen afhandelen.

Aanvraag boven € 5.000? 
Het ondertekenen van de aanvraag doe je door het invoeren van een code in het aanvraagformulier. Voordat je de aanvraag verstuurt, moet je het e-mailadres van een tekenbevoegde persoon binnen je organisatie invullen in het formulier. Deze persoon ontvangt binnen enkele minuten een e-mailbericht met een code, die je in het aanvraagformulier moet invullen om de aanvraag te kunnen verzenden. Tip: het is handig om dit vooraf aan de tekenbevoegde persoon te laten weten.

Verloop procedure online volgen

Via je account is het verloop van de procedure te volgen. Bij een statuswijziging ontvang je een e-mail met een link naar de inlogpagina van je account. De voortgangsinformatie staat klaar in tekstvensters die gekoppeld zijn aan de statusbalk die bij je aanvraag hoort.

Procedure

Meer aanvragen dan beschikbaar budget

We ontvangen meer aanvragen dan we kunnen honoreren. Omdat ons budget beperkt is, maken we keuzes. Het kan dus zijn dat het project waarvoor je een aanvraag indient wel aansluit bij ons donatiebeleid, maar dat we de aanvraag toch niet in behandeling nemen. Bij het maken van keuzes kijken we naar kwaliteit en diversiteit van de ingediende projectvoorstellen. Geografische spreiding over het land en kwaliteit van het projectplan wegen mee bij het maken van keuzes.

Contact met adviseurs van VSBfonds

Onze donatie-adviseurs zijn beschikbaar voor vragen en overleg over je ideeën en plannen. Hoe en op welke momenten je met het in contact kunt komen, lees je op onze contactpagina

Veel gestelde vragen