Reservekandidaten

Soms trekken bursalen zich terug na de beurstoekenning; ze zijn niet toegelaten, of hebben een andere kostendekkende beurs ontvangen. Soms maken onderwijsinstellingen geen gebruik van het quotum. Daarom werkt VSBfonds met reservekandidaten.

Alle reservekandidaten worden op een reservelijst geplaatst. Op basis van een puntensysteem worden de reserves op volgorde gezet. De kwaliteit van de motivaties en de kwaliteit en de haalbaarheid van het studieplan worden hier bijvoorbeeld zwaar meegewogen.

De kandidaat die door jullie als reserve is voorgedragen, kan rekening houden met de volgende 3 scenario's:

1. Beurs alsnog toegekend half mei: Al voordat de beurzen definitief toegekend worden (half mei) vallen er plekken 'vrij'. Soms maken instellingen geen of niet volledig gebruik van het quotum. Die beurzen worden toegekend aan de beste reservekandidaten bovenaan de reservelijst. Indien reguliere kandidaten zich terugtrekken (niet toegelaten, andere kostendekkende beurs ontvangen) dan komt automatisch de reservekandidaat van dezelfde instelling in aanmerking voor de vrijgevallen plaats. Uiteraard mits de aanvraag van deze kandidaat volgens de normen van voldoende kwaliteit is en er een reservekandidaat van dezelfde instelling op de lijst staat.

2. Alsnog definitief afgewezen half mei: Nadat is vastgesteld welke 165 kandidaten de beurs toegekend krijgen, blijft er een vrij lange reservelijst over. Op basis van ervaringen uit het verleden, zijn er nooit meer dan 15 à 20 reserves die in aanmerking zouden kunnen komen. Daarom komen de beste 20 reservekandidaten op de wachtlijst en krijgen in een brief hun nummer toegewezen. De overige reservekandidaten worden definitief afgewezen.

3. Alsnog toekenning mei - oktober: De kandidaten die op de wachtlijst komen, maken nog steeds kans op een VSBfonds Beurs. Hoe hoger ze op de wachtlijst staan, hoe groter de kans. Zodra een bursaal zich terugtrekt, wordt de reservekandidaat van dezelfde instelling benaderd voor de vrijgevallen plaats. Indien er geen reserve van die betreffende instelling (meer) is, of indien de betreffende reservekandidaat inmiddels andere plannen heeft gemaakt, dan komt de eerstvolgende op de wachtlijst in aanmerking.