Selectie

Als je precies weet wat je in het buitenland wil gaan doen en je weet ook zeker dat jouw mbo meedoet met dit programma, dan kan je een aanvraag voor deze beurs indienen. Voor deze beurs is één selectieronde per jaar en die vindt altijd plaats in maart. De laatste datum waarop je de VSBfonds Beurs kan aanvragen is 1 maart 2023. Je kan dan naar het buitenland tussen 1 juli 2023 en 30 juni 2024.

De selectie  

  • Iedere mbo selecteert zelf kandidaten. Dit wordt gedaan door een selectiecommissie die bestaat uit docenten en medewerkers van jouw school
  • Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 1 maart 2023
  • Heb je hulp nodig bij het maken van jouw aanvraag (bv bij het maken van de begroting), neem dan gerust contact op met de contactpersoon op jouw school.
  • We proberen iedereen die een aanvraag indient ook uit te nodigen voor een gesprek.
  • Dat gesprek vindt plaats bij jou op school, ergens in maart 2023
  • Bij dat gesprek mag jij een pitch houden en zullen vragen worden gesteld over jouw plan.
  • Het gesprek duurt ongeveer 20 minuten.
  • Het gesprek is in principe live. Online gesprekken kunnen eventueel na overleg met school
  • Na de selectie op school worden kandidaten voorgedragen aan VSBfonds. De voordrachten worden gecontroleerd en soms wordt nog om nadere toelichting gevraagd. Daarna wordt bekend wie de VSBfonds Beurs daadwerkelijk toegekend krijgen.

Tijdpad

September 2022
Aanvragen voor de ronde van 2023 is vanaf nu mogelijk

1 maart 2023
Uiterste datum voor het aanvragen van VSBfonds Beurs 2023

1 maart – 10 april 2023
Schriftelijke en mondelinge fase van de selectie

11 april 2023
Voordracht van de kandidaten door de onderwijsinstellingen (uiterlijk!)

25 mei 2023
Definitieve toekenning van de beurs

16 juni 2023
Uitreiking VSBfonds Beurzen 2022

1 juli 2023 – 30 juni 2024
Periode van vertrek met een toegekende Beurs

Reservekandidaten 

Elke mbo mag ook een reservekandidaat voordragen.
Zijn er kandidaten die zich terugtrekken, dan maken reservekandidaten een kans. Als reservekandidaat ben je dus nog niet zeker van een beurs, maar je maakt nog steeds kans.

Sta je op de reservelijst? Dan heb je alsnog een kans om de beurs te krijgen

1. Half mei krijg je toch meteen een definitieve toekenning: er zijn al reguliere kandidaten van een van de mbo's afgehaakt en jij krijgt toch een beurs.

2. Half mei krijg je een plek op de reservelijst met daarbij jouw nummer: hoe hoger op de wachtlijst, hoe meer kans je maakt als er alsnog een reguliere kandidaat afvalt.