Mens & Maatschappij

VSBfonds steunt projecten die er op gericht zijn dat iedereen kan meedoen in de samenleving en dat niemand aan de kant hoeft te staan. Actief meedoen betekent dat je onderdeel bent van een groter geheel, dat je een plek hebt, erkenning krijgt, jezelf kunt ontwikkelen en zelf een bijdrage levert aan de samenleving.

Als sociaal fonds vinden wij het belangrijk om financiële steun te geven aan projecten die zich richten op actief burgerschap. Dit zijn projecten die ervoor zorgen dat mensen grip kunnen krijgen en houden op hun eigen leven. Want ieder mens heeft de behoefte om zelf vorm te geven aan zijn leven. Daarnaast vinden we het belangrijk projecten te steunen waarbij mensen verantwoordelijkheid nemen voor anderen en zo een mooie bijdrage leveren aan het grotere geheel. 

Op welke projecten richten wij ons?

Actief burgerschap betekent volgens ons: verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en elkaar. Wij geloven dat je dit op de volgende manieren kunt bereiken. Je kunt jezelf ontwikkelen door je zogenoemde burgerschapscompetenties te verbeteren, waardoor je stapjes kunt nemen op de participatieladder. Wij geloven ook dat sterke buurten en wijken waarbij veel verschillende groepen mensen elkaar ontmoeten zorgen voor een gevoel van saamhorigheid en solidariteit.


Hieronder staan de thema's/projecten waarvoor je een aanvraag kunt doen. Bekijk deze goed en kies degene die op jouw project van toepassing is. Daarna kun je de Quickcan doen en lezen of je een aanvraag kunt doen. 

Algemene toetsingspunten

  • Is er een aantoonbare behoefte bij de doelgroep (of de buurt) aan dit project?
  • In hoeverre wordt de doelgroep betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het project?
  • Hoe wordt het effect op de deelnemers aan het project gemeten?
  • Heeft het project een duurzaam effect?
  • Welke ervaring heb je met sociale projecten?
  • Welke cofinanciering ontvang je?

Boekje buurtmaken

VSBfonds draagt graag bij aan het versterken van buurten en wijken. Dat mensen elkaar dicht bij huis fysiek ontmoeten, samen aan de slag gaan en iedereen mee mag doen helpt daarbij. We steunen vanuit die gedachte allerlei initiatieven met donaties. Daarnaast delen we graag de lessen van al die mooie projecten. We hebben ervaringsverhalen gebundeld in het boekje Buurtmaken

Bekijk projectvoorbeelden

Ben je benieuwd naar enkele projecten die wij eerder steunden? Bekijk de voorbeelden en lees waarom zij een donatie van VSBfonds ontvingen.