Mens & Maatschappij

Zet jij je in voor een sociale en inclusieve samenleving? Dan kan kunnen wij misschien helpen! 

VSBfonds ondersteunt organisaties die ervoor zorgen dat iedereen in ons land kan, mag en wil meedoen aan de samenleving. Ongeacht leeftijd, fysieke en mentale mogelijkheden, genderidentiteit, seksuele oriëntatie, opleiding, geloofsovertuiging of culturele achtergrond. 

Een samenleving waaraan iedereen meedoet, vraagt om mensen die zich willen ontwikkelen en om mensen die zich samen met anderen inzetten voor hun buurt of wijk. Jezelf ontwikkelen en actief meedoen is niet voor iedereen even makkelijk. Een steuntje in de rug kan daarbij soms helpen.  

Ontwikkeling van mensen 

Iedereen wil ertoe doen. Wie je ook bent, wat je ook kunt en waar je ook vandaan komt. Niemand staat graag aan de kant. Erbij horen, mee mogen en mee kunnen doen, tot je recht komen: het is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Heb jij een plan of initiatief dat mensen helpt om zichzelf te ontwikkelen?  

Ontwikkeling van buurten 

Ben jij de initiatiefnemer van een mooie activiteit om samen met buurtgenoten het leven in je buurt prettiger te maken? Of om mensen te helpen die minder goed mee kunnen komen in de wijk? Het kan een kleine actie zijn die mensen helpt in het dagelijks leven of een grootser plan dat zorgt voor meer ontmoeting en verbinding tussen mensen. Heb jij zo’n plan of initiatief voor jouw buurt?  

Wie kan aanvragen? 

We zijn er voor stichtingen, verenigingen, zoals vrijwilligersorganisaties, en voor bewonersinitiatieven.  

Voor wat kun je aanvragen? 

Hieronder staat een kort overzicht van typen projecten, met bijbehorende criteria, waarvoor je een aanvraag voor geld kunt doen. Kies het type project dat het meest op jouw project of initiatief van toepassing is.  

Als je na lezing van de informatie bij het type project van je keuze de quickscan doet, krijg je advies over het doen van een aanvraag.  

VSBfonds helpt met geld, kennis en netwerk 

Onze steun bestaat vaak uit geld. Maar we delen ook onze kennis, ons netwerk en ervaringen van anderen. 

Algemene toetsingspunten

  • Is er een aantoonbare behoefte bij de doelgroep (of de buurt) aan dit project?
  • In hoeverre wordt de doelgroep betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het project?
  • Hoe wordt het effect op de deelnemers aan het project gemeten?
  • Heeft het project een duurzaam effect?
  • Welke ervaring heb je met sociale projecten?
  • Welke cofinanciering ontvang je?

Boekje buurtmaken

VSBfonds draagt graag bij aan het versterken van buurten en wijken. Dat mensen elkaar dicht bij huis fysiek ontmoeten, samen aan de slag gaan en iedereen mee mag doen helpt daarbij. We steunen vanuit die gedachte allerlei initiatieven met donaties. Daarnaast delen we graag de lessen van al die mooie projecten. We hebben ervaringsverhalen gebundeld in het boekje Buurtmaken

Bekijk projectvoorbeelden

Ben je benieuwd naar enkele projecten die wij eerder steunden? Bekijk dan de voorbeelden.