Introductie

Een samenleving is pas echt succesvol als iedereen meedoet. Als iedere deelnemer zich onderdeel voelt van een groter geheel, een eigen plek heeft en erkenning krijgt. En als iedereen zich kan ontwikkelen en een bijdrage kan leveren. VSBfonds verleent financiƫle steun aan projecten die zo'n samenleving dichterbij brengen.

Welke mens- en maatschappijprojecten steunen wij?

Wij ondersteunen Mens & Maatschappij projecten die zich richten op:

  • ontmoeten: wij ondersteunen initiatieven waarbij mensen elkaar ontmoeten, zodat ze elkaar leren kennen, begrijpen en respecteren;
  • meedoen: projecten waardoor kwetsbare groepen kunnen deelnemen aan het sociale leven, zodat ze niet aan de zijlijn hoeven te staan;
  • arbeid: wij verstrekken donaties aan projecten die mensen helpen naar eigen vermogen deel te nemen aan het sociale en economische leven. Projecten die bijdragen aan het actiever maken van mensen en het toerusten van mensen om in verschillende fases van hun leven hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Criteria voor subsidie

Als u in aanmerking wilt komen voor een donatie, moet uw aanvraag voldoen aan onze algemene criteria. Daarnaast zijn er per type project een aantal wegingsfactoren. Lees deze in het type project dat voor u van toepassing is.

Welke projecten steunen wij niet?

Wij steunen uw project niet als u niet voldoet aan onze algemene criteria. Daarnaast zijn er per type project uitsluitende voorwaarden. Deze kunt u op de site lezen bij het type project dat voor u van toepassing is.

Aanvraag indienen?

Een goede aanvraag indienen kost tijd. Misschien meer dan u zich vooraf realiseert. Een goede voorbereiding helpt. Bekijk onderstaande animatie met tips!    
Aanvragen Bij VSBfonds (1)  
 
Lees, voordat u een aanvraag indient, de tekst die op uw type project van toepassing is:

Projecten gericht op ontmoeten
Projecten gericht op meedoen
Projecten gericht op arbeid


Door 7 vragen te beantwoorden ziet u direct of uw project voldoet aan een aantal algemene criteria om een aanvraag voor een donatie in te kunnen dienen. Doe hier de quickscan.

Twijfelt u of uw project voldoende aansluit bij ons donatiebeleid? Bel dan met een van onze voorlichters: 030 230 33 03. Of mail naar info@vsbfonds.nl

Wilt u direct een aanvraag doen? Ga dan naar Aanvragen.

Sluiten