Mens & Maatschappij Andere ontmoetingsplekken

VSBfonds draagt bij aan de realisatie van ontmoetingsplekken in buurten, wijken of lokale gemeenschappen zoals een dorp. Dit kan een speel-, moes- of buurttuin zijn, maar ook een buurtwerkkamer. Alleen als het initiatief voor het plan ligt bij de buurt- of wijkbewoners komt het voor onze steun in aanmerking.  

Wij letten bij de beoordeling van het project op de volgende punten:  

  • Behoefte: kun je aantonen dat er behoefte is aan de ontmoetingsplek? Zijn de eindgebruikers betrokken bij de ontwikkeling of uitvoering?
  • Toegankelijkheid: is welke mate is de ontmoetingsplek toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking? Is de ontmoetingsplek toegankelijk voor alle buurtbewoners?
  • Kwaliteit: is de aanpak concreet, onderbouwd en helder beschreven? Indien van toepassing op het type ontmoetingsplek: is er een dekkende exploitatiebegroting voor de periode na de realisatie van het project? Is er aandacht voor het meten van resultaten?
  • Kennis & kunde: ben je onderdeel van de beoogde doelgroep, of heb je sympathie voor of ervaring met de beoogde deelnemers? Heb je ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van (soortgelijke) projecten? Besteed je aandacht aan diversiteit en ondernemerschap?
  • Financieel: zijn kosten en baten met elkaar in verhouding? Zijn er andere financiers bij het project betrokken? Besteed je aandacht aan financiële duurzaamheid?
  • Speeltuin: voor een speeltuin gelden aanvullende aandachtspunten. Lees meer.

Dit steunen wij niet:

  • Ontmoetingsplekken die onvoldoende toegankelijk zijn;
  • Ontmoetingsplekken die de gemeente in eigendom heeft;
  • Ontmoetingsplekken waarvoor geen overeenkomst is voor het gebruik van de grond.