Locatie: Utrecht
Datum: 1-12-2020
Bereik:
Classificatie: Andere ontmoetingsplekken
Donatie: € 7.000,-

Speelruimte Noordse Park

Buurtbewoners en vrijwilligers waren het roerend eens. De binnenspeelruimte van speeltuin Noordse Park kon wel eens een flinke opknapbeurt gebruiken. Sterker nog: het gebouw in dit groene deel van de wijk stond er verwaarloosd bij. Veel mensen uit de buurt wisten niet eens dat je er terecht kon. Ook het interieur én de inrichting waren toe aan flinke vernieuwing. Het doel: kinderen, ouders en andere bewoners van de wijk verleiden om ook met slechter weer naar de speeltuin te komen. Om binnen spelletjes te doen. Om samen koffie, thee en limonade te drinken. Om mee te doen aan nieuw te organiseren activiteiten buiten en binnen. Er moest dus een ruime, open, uitnodigende en voor iedereen toegankelijke ontmoetingsplek komen. Met goed uitzicht op onder meer het pierenbadje buiten en de aangrenzende speeltuin, die al eerder met steun van VSBfonds was vernieuwd. Het project 'Van Binnen naar Buiten' heeft er inmiddels voor gezorgd dat binnen- en buitenruimte weer één zijn. En dat er dus met mooi en slecht weer gespeeld kan worden door de jeugd. Bovendien is er een ontmoetingsplek ontstaan voor bewoners van de wijken Ondiep en Pijlweerd, waar steeds meer sprake is van diversiteit. Vaders, moeders, opa’s en oma’s uit de buurt ontmoeten er elkaar terwijl de kinderen fijn spelen, knutselen, bakken of koken met groente uit de moestuin. Daarmee zorgen de binnen- en buitenspeelruimte voor plezier én verbinding in de buurt.
www.speeltuinnoordsepark.nl