Ik wil de VSBfonds Beurs aanvragen

Heb je een concreet plan om na je studie in Nederland in het buitenland te studeren? Je weet precies wat je wil en aan welke buitenlandse universiteit je verder wil studeren. Om de VSBfonds Beurs aan te vragen moet je eerst de quickscan doorlopen en vul je vervolgens het online aanvraagformulier in. Daarna kan je worden uitgenodigd voor de mondelinge selectie.

Is er een beurs voor iedereen?

Nee, dat zouden we wel willen, maar dat kan natuurlijk niet. Maar VSBfonds Beurs wil wel echt een laagdrempelige en inclusieve beurs zijn voor iedereen die gemotiveerd en gedreven is. Wij bekijken altijd de context van iemands persoonlijke situatie. Ook als je denkt dat je niet past bij de voorwaarden willen we je toch van harte uitnodigen om contact met ons op te nemen. Misschien is de VSBfonds Beurs juist wèl iets voor jou? Bespreek met onze contactpersoon wat jou drijft en wellicht adviseren zij je om toch een aanvraag in te dienen...

Start QuickScan

VSBfonds & Nuffic

VSBfonds heeft de uitvoering van het Beurzenprogramma overgedragen aan Nuffic: de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. Nadat de onderwijsinstellingen hun kandidaten hebben voorgedragen, worden alle voordrachten bij Nuffic getoetst en beoordeeld. Na toetsing worden de beurzen definitief toegekend. Nuffic handelt verder alle administratieve handelingen af uit naam van VSBfonds; van uitbetaling, tot eventuele wijzigingen of problemen en de definitieve vaststelling. De student heeft na toekenning contact met de programmabeheerders bij Nuffic over de afhandeling van de VSBfonds Beurs.

Kijk voor meer informatie over Nuffic op www.nuffic.nl

Voorwaarden

Wil je een VSBfonds Beurs aanvragen? Dat kan tot en met uiterlijk 1 maart 2024!

Lijk je na de Quickscan in aanmerking te komen? Onder deze knop vind je de complete lijst met voorwaarden waar je aan moet voldoen.

VSBfonds Beurs wil nadrukkelijk een laagdrempelige en inclusieve beurs zijn. Wij bekijken altijd de context van iemands persoonlijke situatie. Ook als je denkt dat je niet past bij de voorwaarden willen we je toch van harte uitnodigen om contact met ons op te nemen. Misschien is de VSBfonds Beurs juist wèl iets voor jou!

VOORWAARDEN

Buitenlands studieplan

Je weet precies wat je wilt en kiest zelf een hogeschool of universiteit in het buitenland. En je zorgt er zelf voor dat je wordt toegelaten.

De VSBfonds Beurs is voor alle studierichtingen en alle landen van de wereld. Je buitenlandse studie is een nieuwe studie en maakt geen onderdeel uit van een Nederlandse opleiding, maar sluit aan op je afgeronde studie.
Je wordt ingeschreven aan een in het buitenland erkende hoger onderwijsinstelling.

Je kan de beurs al aanvragen voordat je zeker weet of je bent toegelaten! Zorg wel dat je je verdiept in je toelatingskansen. Dat is onderdeel van de selectie. Heb je op het moment van voordracht nog geen bewijs van toelating? Dan krijg je de studiebeurs onder voorbehoud.

Om je kansen te vergroten raden we je aan om te onderzoeken of je jouw studieplan ook bij andere onderwijsinstellingen (in andere landen) kunt realiseren.

Word je niet toegelaten? Dan vervalt je beurs.

Meer informatie over de selectieprocedure:

Selectie hbo & wo

Privacy & Bescherming persoonsgegevens

VSBfonds respecteert jouw privacy en jouw rechten om je persoonsgegevens te controleren. Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (per 25 mei 2018) worden organisaties verder verplicht tot bescherming van persoonsgegevens. Lees hier welke maatregelen VSBfonds neemt en wat dat voor jou betekent. 

Privacyverklaring

 

Persoonsgegevens

Studenten met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking? Dan is het meestal extra moeilijk om in het buitenland te kunnen doorstuderen. Extra moeilijk betekent vaak ook extra duur. Daarom is er voor jou extra budget beschikbaar.

  • Voor jou gelden dezelfde voorwaarden, maar VSBfonds houdt rekening met jouw persoonlijke situatie.
  • In een bijlage bij het aanvraagformulier geef je duidelijk aan welke extra kosten je moet maken.

Voor meer informatie neem je contact op met de contactpersoon op jouw eigen onderwijsinstelling.

Tijdpad ronde 2024

September 2023
Aanvragen voor de ronde van 2024 is vanaf nu mogelijk

1 maart 2024
Uiterste datum voor het aanvragen van de VSBfonds Beurs 2024

1 maart – 5 april 2024
Schriftelijke en mondelinge fase van de selectie

8 april 2024
Voordracht van de kandidaten door de onderwijsinstellingen (uiterlijk!)

23 mei 2024
Definitieve toekenning van de beurs

14 juni 2024
Feestelijke uitreiking VSBfonds Beurzen 2024

1 juli 2024 – 30 juni 2025
Periode van vertrek met een toegekende Beurs

Meer informatie over studeren in het buitenland

  • Wilweg: neem een kijkje op de site van Wilweg of bekijk het filmpje Studeren in het buitenland
  • Bureau Buitenland: op iedere hogeschool of universiteit is wel een Bureau Buitenland, Internationalisering of Studentenservices.
  • Wil je naar het buitenland als onderdeel van je Nederlandse studie, dus voor een exchange of stage? Kijk dan of Erasmus+ bij jou past. 
  • Neem contact op met de contactpersoon Beurzen van jouw onderwijsinstelling. 

Contact

Kosten

In je studieplan neem je een realistische en gemotiveerde begroting op. Hieruit blijkt ook de financiële noodzaak voor het aanvragen van een studiebeurs. De VSBfonds Beurs is nooit kostendekkend.

  • De definitieve hoogte van de beurs, maximaal € 10.000, is afhankelijk van je studieplan en begroting.
  • Het maximale bedrag wordt alleen uitgekeerd aan studenten die een studie van 2 academische jaren gaan doen. Voor alle andere studies en opleidingen geldt een maximum van € 7.000.

Kosten en ervaringen

Andere studiebeurzen

De VSBfonds Beurs is geen kostendekkende beurs. Hoewel wij altijd verwachten dat je ook een eigen bijdrage levert, is de financieringsbehoefte voor een buitenlandse studie vaak nog groter. Daarom mag je ook andere beurzen aanvragen.

Andere studiebeurzen