Andere studiebeurzen 

De VSBfonds Beurs is geen kostendekkende beurs. Hoewel wij altijd verwachten dat je ook een eigen bijdrage levert, is de financieringsbehoefte voor een buitenlandse studie vaak nog groter. Daarom mag je ook andere beurzen aanvragen.

Uiteraard vermeld je in je aanvraag en begroting welke beurzen je verder nog hebt aangevraagd. Als je nieuws krijgt over die andere beursaanvragen geef je dit door. Verschillende fondsen wisselen de uitslagen van hun selecties met elkaar uit.
Is een groter bedrag toegekend dan nodig? Dan vervalt de VSBfonds Beurs geheel of gedeeltelijk.

Andere fondsen waar je een aanvraag zou kunnen doen

Prins Bernhard Cultuurfonds
Fulbright 
Hendrik Muller Fonds
Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude
Genootschap Noorthey
Schuurman Schimmel - van Outeren Stichting
VandenEnde Foundation (alleen studenten Kunst)
Vreedefonds
Cultureel Verdragsbeurzen
Sino-Dutch Scholarships
K.F.Hein Fonds
British Council - voor diegenen die in het VK willen studeren

Handige zoekmachines voor studiebeurzen

www.beursopener.nl
www.scholarshipportal.eu 

Contact