Contactpersonen bij onderwijsinstellingen

Voor het Beurzenprogramma werkt VSBfonds samen met 16 Nederlandse mbo-instellingen. Iedere mbo heeft 1 contactpersoon. Onderstaand een overzicht van deze contactpersonen. Je kunt de contactpersoon op jouw mbo-instelling zelf benaderen. Zij kunnen je meer vertellen en helpen.

Onderwijsinstelling Contactpersoon Telefoonnummer email  
Graafschap College Claartje Uitterhoeve 06 12903814 c.uitterhoeve@graafschapcollege.nl  
Koning Willem I College Yvonne van den Dungen 06 28497980 y.vandendungen@kw1c.nl  
MBO Amersfoort Odyle de Roos-Smits 06 46837626 of 033 4221400 oess@mboamersfoort.nl  
mboRijnland Annemarie Borst-Jansen 06 51327640 aborst@mborijnland.nl  
MBO Utrecht Michele Josemans 06 54922009 internationaal@mboutrecht.nl  
Mediacollege Amsterdam Marianna Wassenaar 06 53616146 m.wassenaar@ma-web.nl  
Noorderpoort Geert Nanne Bruining 06 25681408 gn.bruining@noorderpoort.nl  
ROC Amsterdam Flevoland Tess Kirby 020 5791850 t.kirby@rocva.nl  
ROC Da Vinci College Hanna van Es 06 15348797 hvanes@davinci.nl  
ROC Friese Poort Rosanne van der Woude 06 38070352 rvdwoude@rocfriesepoort.nl  
ROC Midden Nederland Anuschka Schliessler 06 51223820 a.schliessler@rocmn.nl  
ROC Mondriaan Pieter van Reeuwijk 06-48130466 internationaloffice@rocmondriaan.nl  
ROC Nijmegen Steve Huisman 06 53684317 s.huisman@roc-nijmegen.nl  
Scalda Florence Marchand 06 82503032 fmarchand@scalda.nl  
Vista College Jana Janssen 06 50272119 jana.janssen@vistacollege.nl Website
Zadkine Wouter van Blanken 06 57383137 w.vanblanken@zadkine.nl