Tips voor het schrijven van een goed persbericht

Een persbericht sturen naar redacties van kranten, (lokale) omroepen en nieuwswebsites kan veel gratis publiciteit opleveren voor jullie project. Als je een goed bericht schrijft, is de kans groter dat een redactie het overneemt dan wanneer je bericht niet aan een aantal regels voldoet. Met onderstaande tips kun je een goed persbericht opstellen.

Algemene tips voor het schrijven van een persbericht

  • Je persbericht zal alleen worden overgenomen door de pers als het daadwerkelijk nieuwswaarde heeft. Dit houdt in dat wat je te vertellen hebt actueel is en interessant voor het merendeel van de lezers.
  • Een persbericht schrijft je in principe voor de journalist en niet voor de lezer. Daarom is de regel: Hoe concreter, hoe beter. Laat wervend en commercieel taalgebruik achterwege.
  • Besteedt aandacht aan de zogenaamde 5 w’s: wie, wat, waar, wanneer en waarom.
  • Houdt het persbericht kort. Gebruik maximaal 500 woorden (1A4).

Tips over het verzenden van een persbericht

  • Maak een verzendlijst met e-mail adressen waar je het persbericht naar wilt sturen. Contactgegevens van redacties zijn op internet te vinden.
  • Bedenk wat een goede timing is: wanneer komt de krant uit en hoe vaak? Bijvoorbeeld elke woensdag? Houd rekening met de deadline.
  • Plak het persbericht zichtbaar in de e-mail. Voeg het niet toe als bijlage. Deze wordt door een drukke redacteur die veel persberichten binnen krijgt niet geopend. Zet in het onderwerp van de e-mail dat het een persbericht betreft.
  • Stuur het persbericht niet in één keer naar de hele adressenlijst. Maar stuur het apart naar iedere redactie of als een blinde kopie naar andere redacties (BCC veld).

Voorbeeld en uitleg over de opbouw van een goed persbericht

Hoe je een goed persbericht opbouwt en wat je waar neer zet, kunt je nalezen in dit downloadable document.