Double degrees en meer

Onlangs is de Wet Bevordering Internationalisering hoger onderwijs aangenomen in de Eerste Kamer. Naar aanleiding hiervan geven we je graag duidelijkheid over de voorwaarden waaronder een kandidaat een aanvraag voor een VSBfonds Beurs voor een dual of joint degree kan doen.

  • Dual degrees/joint degrees (gedeeltelijk in Nederland). In het geval dat een gedeelte van een opleiding die leidt tot een dual of joint degree plaatsvindt in Nederland, kan een kandidaat alleen een aanvraag doen wanneer de deelnemende Nederlandse instelling géén penvoerder is. Wanneer de opleiding een CROHO code heeft, kan er geen aanvraag voor de VSBfonds Beurs worden gedaan. Je kan zelf het CROHO-register raadplegen. Is de Nederlandse instelling géén penvoerder, let dan op het volgende bij de aanvraag: de VSBfonds Beurs kan alleen aangevraagd worden voor 1 aaneengesloten deel van minimaal 3 maanden in het buitenland. De beurs kan niet worden aangevraagd voor het deel van de opleiding dat in Nederland plaatsvindt.
  • Dual degrees/joint degrees (geheel in het buitenland). Wanneer de dual/joint degree in zijn geheel in het buitenland plaatsvindt en de Nederlandse instelling is géén penvoerder, dan kan de kandidaat een aanvraag doen voor een VSBfonds Beurs.
  • Voor het volgen van een studieprogramma in een buitenlandse vestiging van een Nederlandse instelling kan geen VSBfonds Beurs worden aangevraagd.

Meer informatie? 

Neem contact op met Nuffic via vsbfonds@nuffic.nl