Veelgestelde vragen contactpersonen mbo onderwijsinstelling

 • Een van onze kandidaten is al afgestudeerd aan onze mbo. Komt deze dan nog in aanmerking voor een VSBfonds Beurs?

  Ja, dat kan. Mits de kandidaat niet te lang geleden is afgestudeerd. Je kan de VSBfonds Beurs alleen aanvragen als de datum op het diploma niet langer geleden is dan 1 juni van het jaar voorafgaand aan de toekenning van de beurzen. Voor de ronde 2023 is de uiterste diplomadatum dus 1 juni 2022.

 • Ik heb vragen of problemen met het online aanvraagformulier. Wie kan ik benaderen?

  Neem voor alle vragen, opmerkingen of problemen over het online aanvraagformulier rechtstreeks contact op met VSBfonds, Annemarijn Boelen, telefoon: 030 230 33 37 of aboelen@vsbfonds.nl.

 • Kan VSBfonds ondersteuning bieden bij promotie of voorlichting?

  Ja, dat kan. Medewerkers van VSBfonds zijn bereid om bijvoorbeeld een presentatie te geven over de VSBfonds Beurzen aan geïnteresseerde studenten of aan medewerkers. Wij hebben folders en poster beschikbaar, in print en digitaal. Er zijn filmpjes en online promotieclips en -posts. Verder kunnen we ook altijd meedenken.

 • Een student kan niet bij de selectiegesprekken zijn. Wat te doen?

  Als een student niet persoonlijke voor de selectiecommissie kan verschijnen, dan kan het selectiegesprek ook online plaats vinden. Let wel: het gesprek moet gehouden worden met de voltallige selectiecommissie die ook de andere selectiegesprekken gaat doen. Het is aan de selectiecommissie om te bepalen of ze eerder dan gepland bij elkaar komen. 

 • Hoe worden de beurzen verdeeld over de onderwijsinstellingen?

  Het beschikbare budget voor mbo-beurzen is in het eerste jaar gelijk verdeeld over de 11 deelnemende onderwijsinstellingen.

  Wanneer onderwijsinstellingen straks per 1 maart 2023 misschien heel weinig of juist heel veel aanvragen hebben, gaan we op dat moment kijken of een herverdeling wenselijk is.

 • Mijn instelling neemt nog niet deel aan het Beurzenprogramma? Kunnen wij mee gaan doen?

  De doelstelling van het beurzenprogramma is in principe om zo veel mogelijk Nederlandse studenten die voldoen aan ons 'VSBfonds profiel' te bereiken. In het algemeen wordt een verzoek tot deelname van een onderwijsinstelling welwillend bekeken als de onderwijsinstelling aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zo vinden wij het belangrijk dat een onderwijsinstelling zich wil inspannen voor de promotie van dit programma en ook kijken wij hoe het bevorderen van excellentie en internationalisering is ingebed in de missie/visie/langetermijnbeleid van de onderwijsinstelling.
  Neem hiervoor contact op met de Projectleider Beurzen bij VSBfonds

   

 • Hoe kan ik een begroting van een student beoordelen?

  Geen persoonlijke situatie is hetzelfde. Weeg altijd de persoonlijke context mee van iemand. De posten die in de begroting staan, kunnen aanleiding zijn om daar een gesprek over aan te gaan. Waarom heeft iemand geen lening, waarom dragen de ouders niet bij? 

  Belangrijk is om af te wegen dat de student een reëel beeld heeft van de kosten (en dus niet in financiële problemen hoeft te komen in het buitenland).

  Belangrijk is ook om de financiële urgentie te beoordelen. Kan iemand best zelf iets bijdragen aan dit buitenlandplan (nog thuiswonend, spaargeld, bijbaan), of heeft iemand helemaal geen financiële ruimte (woont op kamers, weinig steun van ouders)...? In dat laatste geval mag de VSBfonds Beurs gerust 100% kostendekkend zijn.

  Lees altijd de toelichtingen van de student bij elke post. 

  Daarnaast gebruiken wij als benchmark het kostenoverzicht dat je vindt op de pagina kosten en ervaringen. Dit kostenoverzicht is weliswaar gebaseerd op de ervaringen van onze bursalen uit het hbo/wo van de afgelopen jaren, maar het geeft toch een redelijk beeld van wat het kost om ergens te leven als student.

 • Wie is er verantwoordelijk voor de student als deze in het buitenland is?

  De student zelf!

  Daarom zijn onze beurzen ook alleen voor studenten die 18 jaar of ouder zijn. De student gaat zelf. De student heeft zelf een plan gemaakt en heeft de beurs gekregen omdat hij/zij/hen het graag wil, omdat het belangrijk is voor de eigen persoonlijke ontwikkeling.

  De student gaat niet met school, of met VSBfonds naar het buitenland. De student gaat zelf.

 • Een van onze kandidaten heeft niet de Nederlandse nationaliteit, maar zou toch een aanvraag voor de VSBfonds Beurs willen doen. Kan dit?

  Dit kan soms wel. Dit is een uitzondering. Neem contact op met VSBfonds/Nuffic om te overleggen of jullie kandidaat in aanmerking kan komen voor een VSBfonds Beurs.

  VSBfonds wil dat de kennis en ervaring die de student in het buitenland op doet, ten goede komt aan de Nederlandse samenleving. Dat hangt samen met de historie, het doel en de missie van VSBfonds. Daarom is het belangrijk dat de student de Nederlandse taal spreekt en actief is in de Nederlandse maatschappij en de toekomst na het buitenlandse verblijf in Nederland wil voortzetten.

  Als de student maandelijkse studiefinanciering van DUO ontvangt, dan kan deze in aanmerking komen. Laat de student een kopie van correspondentie met DUO meesturen, waaruit wij kunnen concluderen dat deze inderdaad studiefinanciering ontvangt.

  Als de student niet de maandelijkse studiefinanciering ontvangt, kan deze wel een aanvraag doen, en verzoeken om een uitzondering te maken. De kandidaat moet dan wel kunnen aantonen dat deze goed geworteld is in de Nederlandse maatschappij en de Nederlandse taal beheerst. Verder moet duidelijk zijn dat de kandidaat de kennis en ervaring die deze in het buitenland op gaat doen, wil inzetten voor de Nederlandse samenleving.