Samenwerkingen en programma's

We Doen Het Samen! Festival 

Met Katalys (voorheen KNHM) zijn wij initiatiefnemer van We doen het samen! Festival. Een festival voor en door actieve burgers. Wij geloven in actief burgerschap en willen dit graag stimuleren door de levensvatbaarheid van burgerinitiatieven in heel Nederland te vergroten. Het festival biedt praktische tips, inzichten, en mogelijkheden tot netwerken. www.wedoenhetsamen.nu

MAEX

MAEX zich in voor een sociale en duurzame samenleving door het versterken van maatschappelijke initiatieven en sociale ondernemingen. De samenwerking met MAEX biedt VSBfonds de mogelijkheid om via impulsen maatschappelijke initiatieven te ondersteunen in hun professionalisering en de verduurzaming van hun organisatiekracht.

www.maex.nl

Blockbusterfonds

In 2012 sloot VSBfonds met Van den Ende Foundation, Prins
Bernhard Cultuurfonds en de VriendenLoterij (voorheen BankGiro Loterij) een samenwerkingsovereenkomst onder de naam
Blockbusterfonds. Dit fonds verstrekt leningen aan culturele initiatieven van uitzonderlijk niveau en publieksbereik.

Het fonds bestond in 2022 tien jaar. In dit kader is een nieuwe regeling voor de kunstsector bekendgemaakt: het Blockbusterfonds XTRA (BBF XTRA). Net als het Blockbusterfonds investeert deze regeling in de marketing van culturele initiatieven, maar nu met een focus op kleinere culturele projecten.

Cultuurloket DigitALL

VSBfonds is één van de acht initiatiefnemers van dit fonds. DigitALL helpt culturele instellingen om het contact met hun publiek te versterken door digitale technologie door middel van donaties.                                                                                             

Programma's

Programma SAMEN 

Hoe kunnen bewonersinitiatieven een sterkere en meer duurzame positie innemen in een stad of dorp? In Programma SAMEN slaan het VSBfonds, Oranje Fonds, Stichting DOEN en VNG twee jaar lang de handen ineen met bewoners en gemeenten. Het doel: samen nieuwe wegen bewandelen waardoor succesvolle bewonersinitiatieven versterkt worden en dus langer blijven bestaan. Programma SAMEN ging in 2022 van start en richt zich op zeven initiatieven, verspreid over heel Nederland. De betrokkenen werken aan lokale positieverbetering en delen lessen en inzichten met de andere initiatieven en geïnteresseerden.
www.programmasamen.nl

Anders kijken naar sociale posities en werk

VSBfonds en Movisie werken samen met zeven initiatieven aan een inclusieve arbeidsmarkt. Het project heet ‘Anders kijken naar sociale posities en werk’, omdat we beter willen begrijpen wat een inclusieve arbeidsmarkt inhoudt en wat een verbeterde (arbeids)positie voor mensen zelf betekent. In verschillende netwerkbijeenkomsten leren we elkaars aanpak kennen. Samen onderzoeken we wat de opbrengst is van de initiatieven, welke werkwijze écht impact heeft en hoe je dat bepaalt. Alle deelnemende initiatieven zetten zich in voor mensen zonder betaalde baan die de ambitie hebben om zich te ontwikkelen.

Meer informatie