Andere aanvraagmogelijkheden

Er zijn meerdere mogelijkheden om een aanvraag in te dienen voor een subsidie of donatie. Denk bijvoorbeeld aan het NUTfonds voor sociale initiatieven. Of aan aanvragen bij andere fondsen. je  kunt je project ook financieren door de inzet van crowdfunding. Wij adviseren je bij meerdere financiers een aanvraag in te dienen. 

Subsidie aanvragen bij het NUTfonds

Voor 2024 is het donatiebudget van het NUTfonds volledig besteed. Aanvragen bij het NUTfonds kan weer vanaf 2025. Uiteraard kan je nog steeds een donatieaanvraag bij VSBfonds zelf doen.

Vanaf 2025 kun je weer bij VSBfonds een aanvraag indienen voor het NUTfonds van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Het maximum bedrag voor zo'n aanvraag is € 5000. Voor een aanvraag bij het NUTfonds gelden dezelfde voorwaarden als bij ons donatiebeleid Mens & Maatschappij. Sinds mei 2022 geldt dat ook voor de voorwaarden van ons donatiebeleid Kunst & Cultuur

Als je project voldoet aan de voorwaarden dan kun je een aanvraag indienen via het online aanvraagformulier op onze website. Vergeet niet om op dit formulier bij de vraag 'Hoe ben je bij VSBfonds gekomen' de optie 'het NUTfonds' aan te vinken. Dan weten we bij VSBfonds dat je een aanvraag doet voor het NUTfonds.

Subsidieaanvragen voor het NUTfonds dienen bij voorkeur ondersteuning te krijgen van een Nutsdepartement. Je kunt hiervoor een aanbevelingsbrief vragen aan nutsdepartementen die bij de landelijke Nutsorganisatie zijn aangesloten. Bekijk hier welke departementen dat zijn. 

Daarnaast kun je je aanvraag ook indienen bij VSBfonds zelf. 

Aanvragen

Subsidie aanvragen bij andere fondsen

Je kunt vaak ook bij andere fondsen een aanvraag voor een donatie of subsidie indienen. Meer fondsen voor maatschappelijke en welzijnsprojecten vindt je op maatschappelijke fondsen. Kijk voor meer kunst- en cultuurfondsen op cultuurfondsen

Financiering via crowdfunding

Naast of in plaats van financiering door een subsidie of donatie, kun je ook crowdfunding inzetten. Je vraagt het publiek (of de deelnemers aan uw project) om financieel bij te dragen. Door publiek of deelnemers te betrekken bij de realisatie van het project ontstaat er draagvlak voor. Het getuigt van ondernemerschap. VSBfonds vindt draagvlak en ondernemerschap belangrijk en werkt daarom samen met de crowdfundingplatforms Voordekunst en Voorjebuurt. Via deze platforms dragen wij bij aan de funding van geslaagde campagnes voor projecten. Het is niet mogelijk om voor hetzelfde project ook nog een donatie aan te vragen bij VSBfonds.